2022-01-20 Versiotiedote

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:53 PM

20.1.2022 julkaistavan version versiotiedote. Kaikki tässä versiossa olevat ominaisuudet ovat teillä heti käytettävissä. Muistathan, että tukemme auttaa mielellään tuki@hillava.com

Hillavan Android-sovelluksesta on julkaistu uusi versio

Hillavan Android-pohjaiseen sovellukseen on tullut uusi versio saataville, version numero on 4.39. Uudessa versiossa on lisättynä tehtävän tietoihin näkyviin tehtävän työnjohtaja sekä kirjauksen resurssi näkyviin. Päivitä Play-kaupasta käyttöösi Hillavan uusin julkaistu versio. 

Kun Hillava-sovellus päivitetään, niin Hillava synkronoi kaikki tiedot automaattisesti. Päivityksen yhteydessä odota, että tietojen synkronointi menee rauhassa loppuun saakka. Synkronoinnin jälkeen uudet tiedot ovat valmiiksi näkyvissä tehtävillä. 

Missä Työnjohtaja-tieto näkyy

Tehtävän Työnjohtaja löytyy sekä Omat tehtävät-valikon kautta sekä työnjohtajilla Kaikki tehtävät-valikon kautta. Työnjohtaja näkyy tehtävän perustiedoissa alimpana kohtana. Työnjohtaja näkyy vain, jos tieto on annettuna Hillavan tehtävälle. Jos tietoa ei ole, ei työnjohtaja-kenttää näytetä ollenkaan perustiedoissa. 

Missä Kirjauksen resurssi -tieto näkyy

Tehtävän kirjaukset-välilehdellä näytetään jokaisen kirjauksen alla kirjaukseen liittyvän resurssin nimi. Työntekijöille tässä siis näkyy aina oma käyttäjänimi, koska kirjauksissa näytetään vain omat kirjaukset. Työnjohtaja-oikeuksilla pystyy nyt erottamaan kenen mikäkin kirjaus, koska heille näytetään kaikki tehtävään liittyvät kirjaukset ja aiemmin kirjauksen resurssin nimeä ei ole nähnyt Hillava-applikaatiossa. 

Resurssin nimi näkyy niin Omat tehtävät- kuin Kaikki tehtävät-valikon kautta kun tehtävän kirjauksia tarkastellaan. 

Tehtävän työmääräarvio vs toteuma

Hillavan pääkäyttöliittymään on nostettu tehtävän työarvion rinnalle tuntitoteuma ja toteuman ja arvion suhde. 

/helpdesk/attachments/101067139654

Toteuma lasketaan tunti-yksikköisistä kirjauksista automaattisesti ja tämän suhde työmääräarvioon on perässä sulkeissa. Molemmat tiedot ovat nostettavissa myös tehtävälistaukseen omina sarakkeina. Sarakevalinnoista löydät nämä tiedot nimillä "Työmäärän toteuma" ja "Työmäärän toteuma%". 

Tämä ominaisuus on automaattisesti käytettävissä pääkäyttöliittymässä päivityksen jälkeen. 

 

Mapon-integraatiota päivitetty

Olemme tehneet Mapon-integraation muutoksen, joka parantaa Hillavan ja Maponin toimintaa yhdessä. Kaikille, joilla on Mapon-liittymä käytössä, on tämä uusi versio laitettu käyttöön automaattisesti. Liittymässä korjattiin turhat tietokantapäivitykset resurssille, mikä aiheutti osalla ongelmaa tehtävien synkronoinnissa Hillava-sovellukseen. Resurssipäivitys aiheutti suuren määrän synkronoitavaa vaikka todellisuudessa synkronoitavaa oli paljon vähemmän tai ei ollenkaan. Suuren määrän takia synkronointi kesti käyttäjillä todella kauan ja saattoi jopa keskeyttää koko synkronoinnin. 

 

Mapon-liittymässä viivettä ajojen saapumisessa Hillavaan

Mapon-liittymän omaavat asiakkaat ovat saattaneet huomata, että ajot eivät tule täysin reaaliaikaisesti Hillavaan kuten liittymässä olisi tarkoitus saada, vaan ajot saapuvat viiveellä. Tähän on tulossa korjaus mahdollisimman pian kun saamme vain ongelman ratkaistua Maponin kanssa. 

Tällä hetkellä ajon tieto saapuu, kun seuraava ajo on alkanut tai jopa vasta, kun seuraava ajo on päättynyt, eli tässä voi olla pahimmassa tapauksessa yön yli mentävä viive.

Ongelma johtuu siitä, että kun ajo päättyy, saamme tästä tiedon heti Maponista, mutta tuolla hetkellä Maponista ei saa vielä haettua kaikkia ajon tietoja, minkä takia ajo voidaan hakea Hillavaan vasta kun kaikki tiedot ovat saatavilla. Selvitämme tähän toimivaa ratkaisua Maponin kanssa ja pyrimme saamaan ratkaisun tähän mahdollisimman pian. Infoamme aikataulusta lisää heti, kun tiedämme enemmän. 

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa ja pyrimme saamaan korjauksen mahdollisimman pian tuotantoon.