2021-09-01 Versiotiedote

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:54 PM

Hillavan 1.9.2021 julkaistavan version muutokset:

Kirjauksen kopiointi

Pääkäyttöliittymässä voit nyt kopioida kirjauksia. Kopiointi on kaikkien kirjausten osalta mahdollista, tallennusvaiheessa vain tehdään tarkistus, että kirjauksen päivämäärä on avoimella palkkajaksolla ja jos kirjaukselle on määritetty tehtävä pakolliseksi tai tietyt palkkalajit käyttäjälle. Tietoja voi muokata ennen tallennusta. Kaikki kentät ovat muokattavissa kun kopiointia tehdään. 

Jos kirjauksella on hyväksyntä, laskutettu tai lähetetty tieto, nämä tyhjennetään kopioidulle kirjaukselle. Myös sijainti sekä nauhoitus poistetaan kopioidusta kirjauksesta. 

Tämä toiminnallisuus on automaattisesti Hillavassa käytettävissä. Kopiointi on mahdollista Resurssit- valikon kautta sekä Tehtävän Tuntikirjaukset-välilehdellä. 

 

Tarjous-tulosteelle tuotenumeron rivitys

Tarjouksilla (tai muillakin nodetyypeillä) on käytettävissä tulosteet, joihin pystytään nostamaan laskentarivit mukaan. Laskentariveillä voi olla tuotteita, joilla tuotenumero on pitkä ja tuloste ei aiemmin ole osannut tätä käsitellä hyvin ja numero on voinut mennä tuotenimen kanssa päällekkäin. 

Jatkossa jos tuotenumero on menossa tuotenimen kanssa päällekäin, tuotenumero automaattisesti pilkotaan ja rivitetään. Näin koko tuotenumero on näkyvissä ja tuotenimeä ei peitetä. 

Tämä toiminnallisuus on automaattisesti tulosteissa käytettävissä.