Tampuuri-integraatio

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:54 PM

Tampuurin ja Hillavan välille on toteutettu integraatio. Jos haluat integraation käyttöön, ota yhteyttä tukeemme tuki@hillava.com. Integraation käytöstä tulee erillinen kulu.

Mitä hyötyä integraatiosta on?

Integraatiossa tehtävät siirtyvät Tampuurista Hillavaan, tehtävän suoritus hoidetaan Hillavassa ja kun tehtävä kuitataan valmiiksi Tampuuriin viedään valmistumistieto.

Integraation avulla esimerkiksi kiinteistössä huoltoa tai kunnostusta tekevän yrityksen ei tarvitse kirjautua tilaaja-asiakkaan Tampuuriin, vaan tieto liikkuu järjestelmien välillä automaattisesti.

Lisäksi saat helposti luotua laskun Hillavan kautta normaalin laskutusprosessisi mukaisesti.

Miten integraatio toimii käytännössä?

 1. Tampuuriin luodaan ilmoitus.
 2. Ilmoitus nimetään Tampuurissa yrityksen "Esimerkki Oy" suoritettavaksi, Esimerkki Oy käyttää Hillavaa ja Tampuuri-Hillava-integraatio on käytössä.
 3. Ilmoitus tuodaan integraatiolla automaattisesti nimeämisen perusteella Esimerkki Oy:n Hillavaan ja siitä muodostuu Hillavaan tehtävä.
 4. Tehtävä resursoidaan ja suoritetaan normaalisti Hillavassa.
 5. Kun tehtävä kuitataan Hillavassa valmiiksi, viedään Tampuuriin ilmoituksen tilaksi "Tehty". Tässä vaiheessa ei vielä viedä tehtävän työaikakirjauksia Tampuuriin. Samalla Tampuuriin viedään "Ilmoita osallisille"-tieto.
 6. Kun tehtävä kuitataan Hillavassa laskutetuksi, viedään Tampuuriin ilmoituksen tilaksi "Valmis" ja lisäksi ilmoitukselle viedään Hillavasta tehtävän työaikakirjauksen päivämäärä, resurssi ja yhteenveto asiakkaalle. Samalla Tampuuriin viedään "Ilmoita osallisille"-tieto. 

Integraatiossa siirtyvät tiedot

Tampuurista Hillavaan siirtyvät tiedot

Hillava Tampuurista tuleva tieto
Tehtävän otsikko Huoneisto / Tila
Tehtävän kuvaus Ilmoituksen otsikko, kuvaus, tila/ huoneiston numero, kohde id, tilaajan nimi, puh ja sähköposti, ilmoittajan nimi, puhelin ja sähköposti, 
Tehtävän kohde ei aseteta automaattisesti
Tehtävän aloituspvm Tehtävän luontiajankohta
Tehtävän toimitusasiakas Tampuuria käyttävä yritys
Toimitusosoite Kohteen osoite
Toimitusosoitteen toinen rivi Tilan nimi
Laskutusasiakas Tampuuria käyttävä yritys
Tehtävän laskutusviite Ilmoituksen numero / Tilaaja
Tehtävän lisätiedot Ilmoituksen lisätiedot, sisäänpääsy, kotieläimet
Aloituspvm suoritusaikaAikaisintaan
Lopetuspvm suoritusaikaViimeistään
Ulkoinen tunniste

UUID guid

Hillavasta Tampuuriin siirtyvät tiedot

Hillavan tieto Tampuurin tieto
Työaikakirjauksen päivämäärä, resurssi ja yhteenveto asiakkaalle Toimenpide


Integraation käyttöönotto

Integraation käyttöönotto vaatii aina kirjallisen suostumuksen Tampuurin käyttäjäasiakkaalta. Integraatio otetaan käyttöön Hillava-tuen kautta tuki@hillava.com.

Hillavan asetusmuutokset

 1. Luodaan erillinen tehtävätyyppi Tampuurista tuotavia tehtäviä varten:
  • Tehtävätyypille lisätään Integraatiot-välilehdelle tunnisteeksi TAMPUURI_TASK.
  • Tehtävätyypillä ei saa olla kohde pakollisena. 
  • Lisää tehtävätyypille Lisätieto-kenttä näkyviin, koska Tampuurin Lisätieto-kentän sisältö tuodaan Hillavan tehtävän Lisätieto-kenttään.
 2. Luodaan Tampuuri-tehtävätyypille erillinen prosessi.
  • Prosessin "Työ valmis"-siirtymään lisätään toiminto "Kuittaa tehtävä tehdyksi Tampuuriin". Toiminnon voi lisätä halutessaan muuhunkin siirtymään.
  • Prosessin "Laskutettu"-siirtymään lisätään toiminto "Kuittaa tehtävä valmiiksi Tampuuriin". Toiminnon voi lisätä halutessaan muuhunkin siirtymään. Tämän toiminnon yhteydessä Tampuuriin viedään myös työaikakirjausten tiedot (päivämäärä, resurssi, yhteenveto asiakkaalle).
 3. Luodaan asiakastyyppi, jonka tunnisteeseen laitetaan "TAMPUURI_CUSTOMERS"
  • Integraatiot-välilehti myös aktiiviseksi.
  • Tampuurin tehtävän nimeäjän pitää olla Hillavassa valmiina asiakkaana, jotta asiakkaan ilmoituksia saadaan haettua Tampuurista. 
  • Uudet ilmoitukset haetaan olemassa oleville asiakkaille ja asiakkaittain. 
  • Tunnistavana tekijänä on asiakkaan ulkoinen tunniste sekä asiakkaan nimi
 4. Luo Tampuuri-asiakas: 
  • Lisää asiakkaalle Integraatiot-välilehdelle Tunniste (sama tunniste, joka on määritetty Liittymän avauksessa).  Tunniste voidaan määrittää vain luonnin yhteydessä, ei enää olemassa olevalle asiakkaalle.