2021-07-05 Versiotiedote

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:54 PM

Hillavan 5.7.2021 julkaistavan version muutokset:

Palkkalajien yksikkökustannushinnat päivitetty

Edeltävässä päivityksessä tuli tuki palkkalajikohtaiselle yksikkökustannushinnan määrittelemiselle. Tässä päivityksessä olemme päivittäneet laskuttamattomille kirjauksille automaattisesti palkkalajikohtaisen yksikkökustannushinnan jos olette lisänneet tiedon palkkalajille. Jos palkkalajilla ei ole yksikkökustannushintaa, niin yksikkökustannushinta on haettu resurssin omakustannushinnasta. 

Laskutetuille kirjauksille ei yksikkökustannusta ole päivitetty ja näille kustannus päätellään edelleen vanhan logiikan mukaisesti suoraan resurssin omakustannushinnasta.

Tässä versiossa myös Urakoiden Talous-näkymässä sekä raporteilla yksikkökustannus päätellään uuden logiikan mukaisesti ensisijaisesti palkkalajin yksikkökustannuksesta (esim. päivärahat, kilometrikorvaus) ja jos palkkalajilla ei ole yksikkökustannusta käytetään resurssin omakustannushintaa kuten aiemminkin. 

Nämä muutokset ovat automaattisesti käytettävissänne. 

Ostojen kohdistamiseen uusia ominaisuuksia

Tehtävätyypeittäin voidaan jatkossa hallita halutaanko tehtävätyypin tehtävälle kohdisteut ostot läpilaskuttaa vai ei. Jos haluat ostot vain kuluiksi tehtävälle, mutta myyntilaskun rivit määrittää toiset tuotteet, pystytte jatkossa tehtävätyypin asetuksilla hallitsemaan missä tehtävissä ostot saavat myyntihinnan ja missä ei. 

Jos haluatte, että ostojen kohdistus tapahtuu edelleen vastaavasti kuin aiemminkin, niin teidän ei tarvitse tehdä mitään. Jos haluatte muokata asetusta, ohje on tässä alempana.

Tehtävätyypin asetukset

Ostojen asetukset hallitaan tehtävätyypeittäin. Asetukset > Tehtävät ja resurssointi > Tehtävätyypit. 

Tehtävätyypin asetuksissa "laskutus"-välilehdeltä löydätte nyt asetuksen "Älä läpilaskuta ostoja". Tämän asetuksen kun aktivoi, tulee ostot edelleen kohdistettua, mutta ne eivät saa enää myyntihintaa vaikka se olisi tuotteella tai hinnastossa tiedossa. 

Lisäksi tehtävätyypin asetuksissa "laskutus"-välilehdellä suosittelemme lisäämään asetuksen "Ohita myyntihinnattomat tarvikerivit laskutuksessa", jotta näiden asetuksien tuomat ostot eivät aiheuta laskun muodostuksen vaiheessa virhettä eli Hillava osaa jättää nollahintaiset tarvikerivit huomiotta. Jos tämä asetus ei ole aktivoituna, joudut määrittämään myyntihinnan ostoille aina käsin. 

Jos tehtävätyypillä on asetus "Ohita myyntihinnattomat tarvikerivit laskutuksessa" aktiivisena, tulee tehtävän tarvikeriveille haku, jolla voi suodattaa myyntihinnalliset ja myyntihinnattomat, oletuksena näytetään kaikki rivit. Huomioi, että tämä asetus ohittaa laskun luontivaiheessa tarvikkeiden myyntihinnan tarkastuksen, eli laskuttajan on itse varmistettava, että kaikilla tarvikkeilla, jotka kuuluu läpilaskuttaa on myös myyntihinta asetettuna.

Nämä asetukset eivät ole automaattisesti aktiiviset, mutta otettavissa käyttöön pääkäyttäjien toimesta pääkäyttäjäasetuksissa. Jos kaipaat lisätietoja tai haluat apua asetuksien aktivointiin, voit olla yhteydessä tuki@hillava.com.

Jos haluatte, että ostojen kohdistus tapahtuu edelleen vastaavasti kuin aiemminkin niin teidän ei tarvitse tehdä muutoksia.