2021-06-17 Versiotiedote

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:54 PM

Hillavan 17.6.2021 julkaistun version muutokset:

TÄRKEÄ! Päivitä palkkalajien yksikkökustannushinnat

Aiemmin Hillavassa on voinut antaa omakustannushinnan tuotteille (ostohinta) tai resurssille. Tässä versiossa voit asettaa omakustannushinnan palkkalajille, jolloin esimerkiksi kilometreille tai päivärahoille voi määritellä omakustannushinnan. Palkkalajin omakustannushinta asetetaan palkkalajin muokkauksessa kenttäään "Yksikkökustannus". 

Kun työaikakirjaustenkuluja lasketaan, niin ensisijaisesti huomioidaan palkkalajille asetettu omakustannushinta. Jos palkkalajille ei ole asetettu omakustannushintaa, huomioidaan resurssille asetettu omakustannushinta.

Tämän päivityksen jälkeen luotaville työaikakirjauksille muodostuu uuteen "Yks.kustannus"-sarakkeeseen ko. kirjauksen yksikköomakustannus. Tämän päivityksen jälkeen myös laskuttamattoman kirjauksen muokkaus päivittää ko. kirjaukselle omakustannushinnan. 

HUOM! Tässä versiossa uusi palkkalajin yksikkökustannushinta ei vielä päivity Talous-näkymään tai raporteille. Talous-näkymä ja raportit tullaan päivittämään seuraavan päivityksen yhteydessä.

Hillavan seuraavan tuotantopäivityksen yhteydessä heinäkuun alussa Talous-näkymä ja raportit päivitetään SEKÄ vanhoille laskuttamattomille kirjauksille lisätään omakustannushinta joko resurssin omakustannushinnasta tai palkkalajilta. 

Vaiheittainen eteneminen mahdollistaa sen, että kun määrittelette palkkalajin yksikkökustannushinnan ennen seuraavaa tuotantopäivitystä, niin seuraavan päivityksen yhteydessä omakustannustieto päivitetään laskuttamattomille kirjauksille automaattisesti. Suosittelemme myös päivittämään resurssin omakustannushinnan jos siinä on aiemmin otettu huomioon palkkalajien kustannushintaa, minkä nyt aiotte erotella. Näin saatte myös nämä kirjaukset ajantasalle samalla. 

Mitä minun tulee tehdä?

Ennen Hillavan seuraavaa tuotantopäivitystä heinäkuussa tee seuraavat toimenpiteet:

  1. Aseta palkkalajeille palkkalajikohtainen omakustannushinta. Palkkalajit joille omakustannushinta kannattaa asettaa on ne palkkalajit, joissa omakustannushinta on aina sama huolimatta resurssista. Eli esimerkiksi päiväraha ja kilometrikorvaus.
  2. Käy läpi resurssien omakustannushinnat ja päivitä ne tarvittaessa.

Ostorivin kohdistaminen uudistuu

Ostolaskuissa on jatkossa tuettuna ostorivin kohdistaminen useammalle tehtävälle. Jos ostolaskun tuoterivi liittyy useampaan kuin yhteen tehtävään, voidaan kohdistus tehdä tällöin Hillavassa pääkäyttöliittymän kautta. Kun ostolaskun tuoterivillä on tuotekohdistus ensiksi tapahtunut (käyttäjän toimesta tai automaattisesti) voidaan tuoterivi lähteä kohdistamaan tehtävään kuten aiemminkin manuaalisella tavalla. "Kohdista tehtävään" ikkunassa on jatkossa määritettävissä kohdistettavaa kappalemäärä, jolla voidaan kertoa mikä osuus tuoterivistä kohdistaan millekin tehtävälle. 

Kohdistettavaa määrää voi myös muokata niin kauan kunnes ko. tuoterivi on laskutettu tehtävän kautta. Jos kappalemäärää muokkaa ostolaskun tuoterivin kohdistuksessa, tieto päivitetään myös tehtävälle. 

Tämä ominaisuus on automaattisesti käytettävissänne Hillavassa. 

Tehtävän kuvien esikatselu pääkäyttöliittymässä

Hillavan pääkäyttöliittymässä voit nyt esikatsella tehtävän kuvaliitteitä helposti tehtävän liitteet-välilehdellä. Valitse haluamasi kuvaliite ja esikatseluruutu avautuu automaattisesti. Esikatselu on tuettu yleisimmille kuvaformaateille. Voit säätää esikatseluikkunan kokoa raahaamalla. 

Tämä ominaisuus on automaattisesti käytettävissänne Hillavassa.