2021-03-23 Versiotiedote

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:54 PM

Jatkossa löydät versiotiedotteet täältä tukikeskuksestamme. 

Hillavan 23.3.2021 julkaistun version muutokset:

Lisää tehoa ostojen kohdistukseen ja läpilaskutukseen

Finvoice-muotoisten ostolaskujen kohdistus

Kun Hillavaan tuodaan ostolasku Finvoice-muodossa (tällä hetkellä Procountorista), niin ostolaskut kohdistetaan ostolaskun viitetiedon avulla kuten aikaisemminkin.

Lisäksi nyt Finvoice-muotoiselta ostolaskulta haetaan rivikohtaista kohdistustietoa RowFreeText ja RowIdentifier -elementeistä. Jos elementistä löytyy Hillavan tehtävänumero, rivi kohdistetaan ko. tehtävään. RowFreeText ja RowIdentifier -elementeissä saa olla muutakin tietoa kuin tehtävänumero, olennaista on, että tehtävänumero on ensimmäisenä.

Kohdistuksessa käytetään ensisijaisesti rivikohtaista viitettä ja jos sitä ei löydy, käytetään laskukohtaista viitettä.

Oston tiedot näkyvät tehtävän tarvikekirjauksella

Jos tehtävälle on kohdistettu tarvikekirjaus ostolaskulta tai ostotilausvahvistukselta näet tehtävän tarvikkeet-näkymässä nyt enemmän tietoja ostolaskulta. Tehtävän tarvikkeet -näkymässä tooltipissä näet linkin ostolaskulle ja linkkiä klikkaamalla ostolasku avautuu uuteen välilehteen. Lisäksi näet tooltipissä myyjän tuotenumeron ja tuotenimen. Samat tiedot näet tarvikkeen muokkaus-näkymässä Lisätiedot välilehdellä.

Parannuksia luokitteluiden käyttämiseen

Asiakkaan luokittelu jo asiakkaan luonnin yhteydessä

Aikaisemmin asiakkaan on voinut luokitella vasta asiakkaan luonnin jälkeen. Nyt asiakkaalle voi antaa luokittelutiedot jo asiakkaan luonnin yhteydessä. Asiakkaan luonti-näkymässä on nyt uutena näkyvissä välilehti "Luokittelut", josta voit asettaa ja muokata asiakkaan luokittelua. 

Tehtävän luokitteluun muutos

Hillavan asetuksissa voi määritellä, että tehtävän luonnissa tehtävä perii tehtävän kohteen luokittelut. Aikaisemmin tehtävän luonnissa tehtävän tallennus on ylikirjoittanut mahdolliset käyttäjän tekemät muutokset. Tässä versiossa tehtävän tallennuksessa ei ylikirjoiteta käyttäjän tekemiä muutoksia. 

Huom! Jos vaihdat tehtävän kohdetta luonnin aikana, niin silloin tekemäsi luokittelumuutokset ylikirjoitetaan edelleen. 

Muutos laskurivin tietojen syöttöön

Jos laskulle lisätään käsin laskurivi ja riville syötetaan käsin verollinen yhteensä hinta, rivin yksikköhinta lasketaan automaattisesti ja kenttä lukitaan siten, että käyttäjä ei voi enää muokata yksikköhintaa. Myös kappale-kenttä lukitaan ja kappalemääräksi asetetaan aina 1.

Muutos johtuu siitä, että taloushallinnon ohjelmiin ei viedä myyntilaskun mukana laskurivin verollinen yhteensä -tietoa, vaan taloushallintoon viedään rivin määrä, yksikköhinta ja veroprosentti ja taloushallinnon järjestelmä laskee tietojen perusteella rivin summan. Aikaisemmin Hillavassa on voinut syöttää rivin hintatiedot siten, että niissä on ristiriita ja lopullisen taloushallinnosta asiakkalle lähtevän laskun summa ei ole välttämättä täsmännyt. Tällä muutoksella varmistetaan, että laskun hintatiedoissa ei voi olla ristiriitoja.

Jos kappale- ja yksikköhintakentät ovat lukittuja, eli et pääse syöttämään tietoja, poista verollinen yhteensä -kentästä summa, niin lukitus avautuu.

Muita viilauksia pääkäyttöliittymään ja Extranetiin

  •  
  • Resurssit - Kirjuakset - Kirjaukset -näkymässä voit nyt hakea myös työnjohtajalla.
  • Hillavan Extranetissä Tilaukset-näkymässä on nyt näkyvissä tehtävän toimitusosoite ja tehtävän tila.
  • Lokalisointiin nousee nyt myös Extranetin päävalikon termit kielikäännöstä varten.

Webiilin käyttöliittymään pieniä parannuksia

Hillavan mobiiliselaimella käytettävään työntekijän versioon on tehty pieniä parannuksia:

  • Kalenterinäkymässä näkyy nyt tehtävän numero.
  • Tehtävän tarvikekirjausnäkymässä rivitetään tarvikkeen nimi, jolloin käyttäjä näkee koko tarvikkeen nimen.
  • Tarvikekirjauksen "Lisätietoa asiakkaalle"-kenttä ei ole enää pakollinen.