2023-06-01 Versiotiedote

Muokattu Thu, 01 Jun 2023 klo 02:31 PM

Päivitämme 01.06.2023 käyttöönne Hillavan uusimman version. Päivitys aiheuttaa muutaman minuutin käyttökatkon klo 16.30-18 välillä. 

Tuoterivien järjestyksen muokkaaminen 

Tässä versiossa olemme parantaneet tehtävän ja tarjouksen tuoterivien järjestelyä.

Järjestely raahaamalla

Voit edelleen järjestellä tuotteita raahaamalla. Raahaamisen käyttöliittymää on parannettu tässä versiossa. Huomioi, että järjestely raahaamalla, poistaa mahdollisesti tekemäsi sarakejärjestelyn.

Tausta raahaamistoiminnon toiminnasta: Kun tuotteita lisätään tehtävälle/tarjoukselle, niin jokainen rivi saa taustalla nousevan indeksinumeron lisäämisjärjestyksen perusteella (1, 2, 3...). Kun avaat tehtävän, niin tuotteet on oletuksena järjestetty indeksinumeron perusteella. Voit raahaamalla muokata tuotteiden järjestystä (taustalla rivien indeksinumerot päivittyvät). Huomioi, että jos olet järjestellyt tuotteet jonkin sarakkeen perusteella nousevaan tai laskevaan järjestykseen, niin yhden tuoterivin raahaaminen eri kohtaan päivittää kaikki muutkin tuotteet indeksijärjestykseen. Käyttäjälle tämä näyttäytyy tuoterivin "hyppimisenä". Jos siis haluat järjestellä tuotteita raahaamalla, niin palauta ensin näkymä indeksijärjestykseen päivittämällä näkymä (selainikkunan päivitys, esim. Ctrl+R). Jos et päivitä selainikkunaa, niin ensimmäinen raahaus "hyppäyttää" tuoterivejä, kun tuotteet järjestellään indeksin mukaisesti.

Järjestely sarakkeen mukaan

Voi edelleen myös järjestellä tuotteita sarakkeen mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Tässä versiossa jos muokkaat tuoteriviä, niin muokkauksen jälkeen järjestelmä muistaa tekemäsi sarakejärjestelyn. Aikaisemmassa versiossa rivin muokkauksen jälkeen sarakkeet palautettiin automaattisesti oletusjärjestykseen ja käyttäjän tekemää valintaa ei muistettu.

Valmiusaste-sarakkeella järjestely

Jos urakalla/projektilla/toimitusvaiheella on näkyvissä valmiusaste, niin tässä versiossa voit listausnäkymässä myös järjestellä näkymän valmiusaste-sarakkeen perusteella.

Sähköisen kuormakirjatulosteen korjaus

Sähköisen kuormakirjan tulosteella havaittiin uuden laskutussäännön tuotantopäivityksen jälkeen virhetilanne. Tässä versiossa virhe on korjattu ja kuormakirjatuloste toimii normaalisti.