Admicom Flex-sovellus (Android) - Tehtävähaku

Muokattu Tue, 21 May 2024 klo 12:39 PM

Admicom Flex -sovelluksessa voi ottaa näkyviin Tehtävähaku-näkymän, jonka kautta myös työntekijät pääsevät näkemään kaikki Flexiin luodut tehtävät. Näkymä ei ole oletuksena kaikilla käytössä, vaan sen vaatii taustamuutoksen. Jos haluat Tehtävähaku-näkymän käyttöön, ota yhteyttä tukeemme tuki@hillava.com. Tehtävähaku-näkymä voidaan aktivoida haluamillesi resurssityypeille, eli näkymää ei ole pakko ottaa kaikille käyttäjillenne näkyviin.

Tehtävähaku-näkymä toimii, kun mobiililaite on yhdistetty verkkoon, näkymä ei siis toimi ilman verkkoyhteyttä. Tällä mahdollistetaan se, että vaikka Tehtävähaku-näkymässä voi hakea kaikkia Flex-järjestelmään luomianne tehtäviä, niin näkymän käyttäminen ei hidasta tietojen synkronointia.

Miten Tehtävähaku-näkymä toimii?

Tehtävähaku-näkymässä on mahdollista hakea kaikkia Flex-järjestelmään luomianne tehtäviä. Voit esimerkiksi katsoa työkohteessa kaikki kyseiseen kohteeseen aikaisemmin tehdyt tehtävät. Tehtävähaku-näkymän kautta pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan tärkeimpiä tehtävän tietoja.

Tehtävähaku-näkymän kautta voit myös avata tehtäväkohtaiset lomakkeet Admicom Visionissa tai ottaa tehtävän itsellesi tehtäväksi.

Mitä Tehtävähaku-näkymässä voi tehdä?

Tehtävähaku-näkymässä voit hakea näkyviin esimerkiksi tietyn kohteen kaikki aikaisemmat ja tulevat tehtävät. Huomioi, että valmiiksi kuitatut tehtävät ovat näkymän "Valmiit tehtävät"-välilehdellä. Voit tarkastella tehtävän tietoja ja lisätä/poistaa/muokata tarvikkeita, liitteitä ja kirjauksia kuten Omat tehtävät -näkymässäkin. Asetuksista riippuen voit myös muokata tehtävän Aloituspäivämäärää, Otsikkoa, Kuvausta ja Lisätietoja. Et voi kuitenkaan aloittaa tai kuitata tehtävää valmiiksi tämän näkymän kautta. Ota tehtävä itsellesi tehtäväksi, jos haluat tallentaa työaikasi tehtävälle ja kuitata tehtävän valmiiksi.

Tehtävähaku-näkymä Työnjohtajalla

Jos käyttäjällä on työnjohtajan oikeudet (ROLE_MANAGER), käyttäjä näkee Tehtävähaku-näkymän kautta myös tehtävän Resurssit-välilehden. Resurssit välilehdellä työnjohtaja näkee tehtävän kaikki resurssit, työmääräinten tilat ja voi resursoida tehtävän haluamalleen resurssille.

Mahdolliset ongelmatilanteet

Ongelmatilanne tai virheilmoitusRatkaisu
Virheilmoitus: "Toiminto epäonnistui, toiminnon suoritus epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen."Tarkista mobiililaitteesi verkkoyhteys. Tehtävähaku-näkymä toimii vain, kun mobiililaite on yhdistetty verkkoon.
Virheilmoitus: "Haku epäonnistui"Tarkista mobiililaitteesi verkkoyhteys. Tehtävähaku-näkymä toimii vain, kun mobiililaite on yhdistetty verkkoon.
Työnjohtaja ei näe Tehtävähaku-näkymän kautta tehtävällä olevia työntekijöiden tuntikirjauksia.Flex-asiakastuki: Tehtävähaku-näkymän kautta käyttäjä näkee oletuksena vain omat tuntikirjauksensa. Käyttäjällä on oltava ROLE_MANAGER, jotta käyttäjä näkee myös muiden tuntikirjaukset. Lisää Keycloakissa resurssin ryhmään oikea rooli.
En pysty resursoimaan tehtävää/ Tehtävällä ei näy "Ota itselle tehtäväksi"-painikettaTyöntekijä voi resursoida tehtävän Tehtävähaku-näkymän kautta kun kaksi ehtoa täyttyy:
1. Työntekijällä ei ole avointa työmääräintä tehtävälle. Tarkasta, että kyseinen tehtävä ei näy sinulla Omat tehtävät -näkymän Avoimet tehtävät -näkymässä.
2. Tehtävän on oltava tehtävätyypille määritellyissä avoimissa tiloissa, jotta sen voi ottaa itselle tehtäväksi. Tarkista tehtävätyypin avoimet tilat tehtävätyypin asetuksista.

Työnjohtajalla ei ole ikinä näkyvissä "Ota itselle tehtäväksi"-painiketta, vaan työnjohtaja voi resursoida tehtävän Resurssit-välilehden kautta myös itselleen. 
Tehtävä on resursoitu minulle, mutta voin silti lisätä itseni Tehtävähaku-näkymän kautta tehtävälle.Tehtävähaku-näkymän tehtävällä näkyy "Ota itselle tehtäväksi"-painike silloin, kun työntekijän mobiilissa ei ole Omat tehtävät -näkymässä näkyvissä avointa työmääräintä. Jos et ole synkronoinut Flex-mobiilin tietoja, työmääräin ei ole vielä Omat tehtävät -näkymässäsi ja voit lisätä tässä tilanteessa itsesi vielä uudelleen tehtävälle. Synkronoi sovelluksen tiedot.
En pysty muokkaamaan tehtävän tietoja (Aloituspvm, Otsikko, Kuvaus, Lisätieto)Flex-asiakastuki: Tehtävän tietoja voi muokata vain, jos resurssin ryhmällä on Keycloakissa käytössä rooli ROLE_RIGHT_EDIT_TASKS.

Tehtävähaku-näkymän käyttöönotto: Flex-asiakastuki

 1. Lisää haluamillesi käyttöoikeusryhmille Keycloakiin ROLE_VIEW_TASKS-rooli. Rooli määrittelee sen, että Tehtävähaku-näkymä tulee näkyviin.
  • Lisää/tarkasta em. Keycloakin ryhmiltä ROLE_RIGHT_EDIT_TASKS -rooli ja tee tarvittaessa muutokset. 
   • Jos ryhmällä on tämä rooli, Tehtävähaku-näkymän kautta voi muokata tehtävän tietoja (Aloituspvm, Otsikko, Kuvaus, Lisätieto). 
   • Jos ryhmällä ei ole roolia edellä mainittuja tietoja ei voi muokata. Huom! Tätä kautta voi muokata myös Lisätietoja-kenttää.
 2. Tarkista, että tehtävätyyppien Avoimet tilat on määritelty oikein. Tehtävähaku-näkymän kautta voi ottaa itselleen tehtävän, joka on avoimissa tiloissa.
  • Tarkista, että tehtävän prosessissa on em. tiloissa RESOURCE-tunnisteella oleva tilasiirtymä. Tämän pitäisi olla jo oletuksena kunnossa. Yleensä siirtymä pitäisi löytyä ainakin Odottaa resurssia ja Kuitattu valmiiksi -tiloista. Jos RESOURCE-tunnisteella olevaa siirtymää ei ole, tehtävän tila ei vaihdu oikeaksi resursoinnin yhteydessä.
 3. Tarkista, että tehtävätyyppien prosesseissa on määritelty tiloille väri. Jos väriä ei ole määritelty, Tehtävähaku-näkymän listauksessa ei näytetä tehtävän tilan yhteydessä mitään väriä.
 4. Tehtävähaku-näkymä tulee käyttäjille näkyviin seuraavan synkronoinnin yhteydessä automaattisesti.

Jos Tehtävähaku-näkymä halutaan pois käytöstä, poista ROLE_VIEW_TASKS-rooli halutuilta käyttäjäryhmiltä Keycloakista. Näkymä poistuu käyttäjiltä seuraavan synkronoinnin yhteydessä.

Jos tehtävän muokkausmahdollisuus halutaan pois käytöstä, poista ROLE_RIGHT_EDIT_TASKS -rooli halutuilta käyttäjäryhmiltä Keycloakista. Näkymä poistuu käyttäjiltä seuraavan synkronoinnin yhteydessä.