2021-11-24 Versiotiedote

Muokattu Thu, 04 May 2023 klo 10:52 AM

24.11.2021 julkaistavan version versiotiedote. Kaikki tässä versiossa olevat ominaisuudet ovat teillä heti käytettävissä. Muistathan, että tukemme auttaa mielellään tuki@hillava.com

Excel-latausta parannettu

Aikaisemmassa versiossa Lataa Excel -toiminnolla tehty Excel-tiedosto ei ole osannut muotoilla numerotietoja oikein ja tämä on tuottanut ongelmaa erityisesti, jos luku on ollut nelinumeroinen, jolloin Hillava on muotoillut sen välilyönnillä esimerkiksi 1 234,00 €. 

Tässä versiossa Excel-latausta on parannettu ja tiedostossa numerotiedot on muotoiltu siten, että Excel ymmärtää ne numeroina ja niiden jatkojalostus on helpompaa.

Tuotteiden hintojen hallintaa kehitetty

Tuotteen lisäyksessä tuotteelle lisätään myynti- ja ostohinta suoraan tuotteen myyntinimikkeeltä automaattisesti. Tähän logiikkaan ei ole tullut muutosta.

Jos kohdistatte tuotteet ostoilta, tuotteet saavat hinnat edelleen kuten aiemminkin, eli myöskään tähän logiikkaan ei ole tullut muutosta.

Mikä on muuttunut? Jos käytössänne on ostonimikkeet, ja tuotetta lisätessä halutaan valita tuotteelle toimittaja, on aikaisemmin toimittajan valinta lisännyt ostohinnan, mutta tyhjentänyt myyntihinnan. Tähän logiikkaan on tehty muutos ja jatkossa toimittajan valinta ei tyhjennä myyntihintaa. 

Toimittajan valinta tuotteen lisäyksessä ja toimittajan ostohinnan asettaminen

Jos käytössänne on ostonimikkeet (erityisesti LVIS-alan toimijat):

Tuotehaku-ikkunassa voit jo valita halutun toimittajan, jolloin kyseisen toimittajan ostohinta valitaan automaattisesti tuotteelle, kun lisäät tuotteen. Toimittajan voi valita/vaihtaa myös vasta tuote-ikkunassa, vaikka se haussa olisikin ollut valittuna.

Ostolaskuilta ja ostotilausvahvistuksilta kohdistettavien tuoterivien ostohinnan määritys pysyy samana, eli ostohinnat tulevat ko. ostolta suoraan tehtävälle. 

Myyntihinnan asettaminen

Tuotteen myyntihinta määräytyy seuraavasti: 

 1. Hinnaston mukaisesti, katso tarkempi ohje hinnastoista täältä.
  • Jos asiakkaalla on hinnasto käytössä, jossa on määritetty yksikköhinta, määräytyy tämä yksikköhinta tuotteelle. Jos hinnastossa on kate% annettuna, määritellään ostohinnan päälle kate% hinnaston mukaisesti. Jos hinnastossa on ale%, määräytyy aleprosentti joko hinnaston yksikköhinnasta, kateprosentilla lasketusta myyntihinnasta tai myyntinimikkeen oletusmyyntihinnasta.
 2. Tuotteen myyntinimikkeen myyntihinta
  • Jos tuotteella on annettuna myyntinimikkeellä oletusmyyntihinta, käytetään tätä jos hinnastoa ei ole määritetty asiakkaalle tai hinnasto ei sisällä ko tuotteelle poikkeavaa logiikkaa. 
 3. Ostonimikkeen OVH-hinta, erityisesti LVIS-alan toimijat
  • Jos myyntinimikkeellä ei ole myyntihintaa, mutta ostonimikkeellä on tiedossa OVH, käytetään tätä OVH hintaa myyntihinnan määrittämiseen. Jos myyntinimikkeeseen liittyy useampi ostonimike, hallitaan näiden määräytymistä hinnaston asetuksella, katso tarkempi ohje hinnastoista täältä.

Tarjouksen laskentarivien myyntihinta

Aikaisemmin tarjouksen laskentarivit eivät ole hyödyntäneet asiakkaalle määritettyä hinnastoa tai oletushinnastoa, vaan laskenterivit ovat saaneet hinnat aina suoraan myyntinimikkeeltä. Tähän on nyt tehty päivitys ja jatkossa tarjouksen laskentariveillä on vastaava logiikka kuin tehtävänkin tuoteriveillä. Asiakkaalle voi olla siis määritetty hinnasto ja laskenterivit hyödyntävät tätä hinnastoa ensisijaisesti. 

Jos tarjouksen laskenteriveiltä lähdetään luomaan tehtävää, niin laskenterivit viedään edelleen tehtävän tuotteisiin ja näille hinnat tulevat tarjouksen mukaisesti. 

 

Tarkempaa kuukausikohtaista seurantaa  - Tuoterivien kirjauspvm

Kun tuotteita on lisätty tehtävälle on näille tullut aina tuotteen luontipäivä kirjauspäivämääräksi. Erityisesti silloin, kun tuotteet lisätään tehtävälle ostolaskulta, on tästä aiheutunut poikkeamia talousseurannan näkökulmasta, kun edelliselle kuulle kohdistuva ostolasku saatetaan kohdistaa tehtävälle vasta seuraavan kuun puolella ja kulu on näkyny tällöin väärällä kuukaudella.

Nyt tuotteelta löytyy erikseen kirjauspäivämäärä ja luontipäivämäärä . Luontipäivämäärä kertoo, koska tuote on käytännössä lisätty tehtävälle ja kirjauspäivämäärä kertoo mille ajankohdalle tuote kohdistuu talousseurannassa.

 • Kun tuote lisätään käsin: Voit muuttaa kirjauspäivämäärän poikkeamaan luontipäivämäärästä tuoterivin muokkausikkunassa Lisätiedot-välilehdellä. Löydät täältä kentän "Kirjauspvm".
 • Kun ostoilta kohdistetaan tuotteita tehtävälle niin näille kirjauspäivämääräksi tulee automaattisesti ostolla oleva päivämäärä. Tätä voi halutessaan muokata tehtävällä tuoterivikohtaisesti. 

Tehtäville jo lisättyjen tuotteiden osalta kirjauspäivämääräksi on kopioitu luontipäivämäärä. Uusi logiikka alkaa toimimaan päivityksen jälkeen lisättyjen tuotteiden osalta. Vanhojenkin tarvikekirjausten osalta on mahdollista muokata käsin kirjauspäivämäärää.

Tämä muutos on automaattisesti käytössä päivityksen jälkeen. 

LVISnet-integraatioon päivitys

Ale% tuoterivillä

LVISnet-integraatioon on tehty meidän päässä hienosäätöä ja jatkossa ostotilausvahvistuksien tuoterivien aleprosentit pyritään aina tulkitsemaan näkyville tuoteriville. 

Tuoterivin hintojen näyttämiseen ei ole tehty muutoksia eli tuoterivillä voi näkyä yksikköhintana alennettu tai alentamaton hinta, mutta aleprosentti näkyy jos tällainen on annettu tuoteriville tukun päässä. Pääsääntöisesti tukut välittävät tuoterivin yhteensä hinnan alennettuna, mutta yksikköhinta voi olla alentamaton tai alennettu riippuen tukusta. 

Tämä päivitys ei vaadi teiltä toimenpiteitä vaan LVISnet-liittymä päivitetään automaattisesti. 

SLO:n ostotilausvahvistukset

SLO:lla on ollut tänä vuonna ERP-hanke meneillään, minkä takia he eivät ole toimittaneet ostotilausvahvistuksia LVISnetin kautta useaan kuukauteen. Harmillisesti tiedottaminen muutoksesta meille ja asiakkaillemme on ollut hyvin vähäistä.

Viimeisimmän tiedon mukaan, tämä hanke on saatu valmiiksi ja ostotilausvahvistuksia taas saadaan LVISnetin kautta. Aiemmin ostotilausvahvistuksia SLO:lta saaneet ei ole kuitenkaan SLO:n puolella automaattisesti aktivoitu liittymän osalta. Olemme pyrkineet tiedottamaan SLO:lle kaikki tiedossamme olevat SLO:n tukkuja käyttävät asiakkaamme, jotta ostotilausvahvistukset tulisivat taas Hillavaan. Jos käytätte SLO:n tukkuja mutta ostotilausvahvistukset eivät tule teille Hillavaan, olkaa yhteydessä tukeemme tuki@hillava.com.