Hillavan muokattavuus

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:54 PM

Hillavaa mukautuu monenlaiseen toimintaympäristöön: sitä voidaan käyttää hyvin yksinkertaisesti, säännönmukaisesti ja oletusasetuksin tai muokata ja kustomoida suoraan asetusten kautta hyvin erilaisiin tarpeisiin yhdenkin ympäristön sisällä.

Työn tekemisen kohteet vaihtelevat yrityksissä suuresti. Hillava mahdollistaa juuri sellaisen kohdemaailman, kuin sinun yrityksessäsi on. Projekti, kohde, urakka, tilaus, laitos, laite, huolto tai mikä muu tahansa. Myös eri liiketoiminta-alueittain kohde voi vaihdella. Kohde mahdollistaa työtehtävien luonnin kohteeseen, jolloin tiedot saadaan jäsentymään rakenteeseen systemaattisesti ja selkeästi.

Muokattavat prosessit mahdollistavat erilaisten prosessien ja työnkulkujen tuomisen osaksi tehtävän kulkua. Prosessiin luodaan tilasiirtymät ja siirtymiä voidaan suorittaa konttorilla, mobiilissa tai automatisoidusti, huomioiden tarvittaessa myös käyttäjän rooli. Prosessi voi olla esim. tehtävällä, työmääräimellä, kohteella ja laskulla. Prosessi mahdollistaa automatisoidut tilasiirtymät, jolloin päästään automatisoimaan toimintaa, esim. tehtävän valmiiksikuittaus tai tietojen lähetys toiseen järjestelmään.

Lisäksi Hillavassa voidaan joustavasti muokata mm. tehtävätyyppejä, lomakkeita, työaikojen kirjaamisen käytäntöjä ja paljon muuta!

Hillava tarjoaa liki kaikkeen oletustavan toimia. Jos todetaan, että se on riittävä, ei kannata muokata mitään. On tärkeää löytää mahdollisimman yksinkertainen, mutta samalla tehokas tapa käyttää Hillavaa.