Mobiilikoulutus

Muokattu Thu, 04 May 2023 klo 12:03 PM

/helpdesk/attachments/101067139951

Valmistautuminen

 • Valmistaudu miettimällä työntekijän näkökulmaa järjestelmän käyttöönotolle, miten Hillava vaikuttaa työntekijän työpäivään? Muutosvastarinta taklataan parhaiten avoimella kommunikoinnilla ja hyvillä perusteluilla! Voit palauttaa mieleen vinkkimme käyttöönottoon.
 • Käyttäjät tulee olla luotuna Hillavaan hyvissä ajoin ennen palaveria.
 • Luo myös esimerkkitehtävä/tehtäviä, joiden avulla työntekijät voivat kokeilla Hillavan käyttöä koulutuksen aikana.

Palaverin tavoite

 • Palaverin tavoitteena on kouluttaa työntekijät käyttämään Hillavan mobiilikäyttöliittymää.

Agenda

 • Esittelyt
 • Tavoitteet Hillavan käyttöönotossa (asiakkaan pääkäyttäjä/työnjohtaja)
 • Hillavan logiikan läpikäynti (kohde/tehtävä)
 • Kirjautuminen mobiiliin
 • Tuntien kirjaaminen
 • Muiden kirjausten tekeminen (tarvikkeet yms.)
 • Kirjausten tarkistaminen
 • Apua, ohjeita