Mobiilikoulutus

Muokattu Wed, 28 Feb 2024 klo 11:30 PM

/helpdesk/attachments/101067139951

Valmistautuminen

 • Valmistaudu miettimällä työntekijän näkökulmaa järjestelmän käyttöönotolle, miten Admicom Flex vaikuttaa työntekijän työpäivään? Muutosvastarinta taklataan parhaiten avoimella kommunikoinnilla ja hyvillä perusteluilla! Voit palauttaa mieleen vinkkimme käyttöönottoon.
 • Käyttäjät tulee olla luotuna Flexiin hyvissä ajoin ennen palaveria.
 • Luo myös esimerkkitehtävä/tehtäviä, joiden avulla työntekijät voivat kokeilla Flexin käyttöä koulutuksen aikana.

Palaverin tavoite

 • Palaverin tavoitteena on kouluttaa työntekijät käyttämään Flexin mobiilikäyttöliittymää.

Agenda

 • Esittelyt
 • Tavoitteet Flexin käyttöönotossa (asiakkaan pääkäyttäjä/työnjohtaja)
 • Flexin logiikan läpikäynti (kohde/tehtävä)
 • Kirjautuminen mobiiliin
 • Tuntien kirjaaminen
 • Muiden kirjausten tekeminen (tarvikkeet yms.)
 • Kirjausten tarkistaminen
 • Apua, ohjeita