Käyttökoulutus 1

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:55 PM

/helpdesk/attachments/101067139939

Valmistautuminen

  • Olet toimittanut Hillavaan vietävät olemassa olevat tiedot käyttöönottajalle hyvissä ajoin ennen tätä palaveria.
  • Käyttöönottaja on pitänyt huolen siitä, että olemassa olevat tiedot on viety Hillavaan.

Palaverin tavoite

  • Palaverin jälkeen osaat luoda Hillavaan käyttäjiä, asiakkaita, kohteita ja tehtäviä.
  • Osaat resursoida ja aikatauluttaa tehtäviä.

Agenda

  • Käyttäjien hallinta
  • Asiakkaiden luominen
  • Kohteiden luominen
  • Tehtävien luominen, resursointi, kopiointi jne.

Palaverin jälkeen

  • Luo Hillavaan loputkin käyttäjänne.
  • Luo valmiiksi esimerkkitehtäviä mobiilikoulutusta silmällä pitäen.