Extranet 2.0 - Loppuasiakkaan käyttöliittymä

Muokattu Wed, 04 Oct 2023 klo 03:48 PM

Hillavan Extranet 2.0 antaa loppuasiakkaillenne mahdollisuuden tarkastella asiakkaalle määriteltyjen kohteiden tehtävähistoriaa sekä luoda uusia tehtäviä eli työtilauksia.

Extranet 2.0:n käyttöönotosta ja käytöstä tulee erillinen kulu. Jos haluat kuulla lisää ominaisuudesta, ota yhteyttä tukeemme tuki@hillava.com. 

Miten Extranet 2.0 toimii?

Hillavan tehtävätyypeillä määritellään, näkyykö kyseisen tehtävätyypin tehtävät Extranetissä. Yleinen tapa on, että tuntilaskutettavat "keikkatyöt" näytetään Extranetissä, mutta esimerkiksi kiinteähintaiset projekti- tai urakkatyöt eivät näy loppuasiakkaalle Extranetissä.

Käyttöoikeus Extranetiin annetaan kohde-tasolla. Yhdellä käyttäjällä voi olla oikeus useisiin kohteisiin.

Kun loppuasiakas kirjautuu Extranetiin hän näkee kaikkien hänelle sallittujen kohteiden tehtävät (sallittujen tehtävätyyppien osalta). Loppuasiakas voi tarkastella tehtävien kuvausta, liitteitä sekä tehtävälle kirjattuja tuotteita ja työaikakirjauksia. Exranetissä tehtäville voi myös lisätä liitteitä

Lisäksi loppuasiakas voi luoda uuden tehtävän eli tilata työn.

Konfiguraatio (asiakaspalvelumme tekee)

  1. Extranet 2.0:n tekninen käynnistys.
  2. Lisää halutuille tietotyypeille Extranet 2.0 käyttöön valitsemalla tietotyypin asetuksista "Näytä kontaktilla Extranet 2.0:n asetus".
  3. Sovi asiakkaan kanssa, mitkä tehtävätyypit halutaan näyttää Extranetissä ja aseta halutuille tehtävätyypeille "Näytä Extranet 2.0:ssa".


Extranet 2.0 ominaisuuksia

Tehtävänumero

Tehtävälistauksessa ja tehtävän alla nähdään Hillavan tehtävänumeron. Sama numero seuraa tehtävän edetessä myös asiakkaan myyntilaskulle, jolloin asiakas pystyy tunnistamaan mihin tehtävään lasku liittyy. 

Luonti-, muokkaus- ja valmistumispäivämäärä

Tehtävän katselutilassa alareunasta löytää tehtävän luontipäivämäärän sekä viimeisimmän muokkauspäivämäärän. Valmistuspäivämäärä tulee näiden jälkeen ja päivämäärä muodostuu tähän Hillavan tehtäväprosessin mukaisesti, oletusprosessissa silloin kun tehtävä kuitataan "työ valmis" tilaan. 

Tehtävän luoja

Päivämäärien ohessa näytetään myös kuka on tehtävän luonnut. On kyseessä sitten Hillava-käyttäjä tai extranetin käyttäjä, niin nimi näytetään sen mukaan. 

Resurssin näyttäminen

Tehtävälistauksessa pystyy näkemään keitä työntekijöitä tehtävälle on resursoitu. Resurssit näkyvät tehtävälistauksessa alimmaisena sekä tehtävän katselutilassa alimmaisena tietona, päivämäärien jälkeen. Resursseissa näytetään kaikki, jotka tehtävälle on resursoitu. Jos resurssointi poistetaan tehtävältä, extranetistä poistuu resurssitieto myös. 

Tehtävien määrä


Extranetissä ei ole rajattu loppuasiakkaalle näytettävää tehtävämäärää.


Tehtävän tila


Näkyy Extranet tehtävillä


Tehtävän toimitusosoite


Näkyy Extranet tehtävillä


Extranet kenttien käännökset

Lokalisointiin nousevat Extranetin päävalikon termit kielikäännöstä varten.