Netvisor asiakasintegraatio

Muokattu Mon, 15 Jan 2024 klo 09:00 AM

Admicom Flexistä voidaan viedä asiakastietoja Netvisoriin sekä hakea asiakastietoja Flexiin. Masterina asiakastiedoille on ensisijaisesti Netvisor. Kun liittymää otetaan käyttöön voidaan Netvisorista tuoda olemassa olevat asiakastiedot valmiiksi Flexiin tai Flexistä viedä Netvisoriin, tämän jälkeen liittymä synkronoi tietoja molemmista suunnista.

Integraatio ei ole oletuksena käytössä, jos haluat integraation käyttöön, ota yhteyttä tuki@hillava.com. Integraation käytöstä tulee erillinen kulu.

Asiakastietojen välitys Flexistä tapahtuu reaaliaikaisesti. Netvisorista päivitys tapahtuu 15 minuutin välein jos muutoksia tietoihin on tullut.  

Integraatiossa vietävät tiedot

Perustiedot

Asiakastyyppi ei välity Flexin ja Netvisorin välillä, mutta tällä pystytään hallitsemaan mitkä kentät ovat näkyvissä ja pakollisia Flexissä, oletuksena erottelu yksityis- ja yritysasiakkaiden välillä. Netvisorista luoduille asiakkaille pitää olla omat asiakastyypit, kuluttajalle PRIVATE-tunnisteella ja yritysasiakkaille COMPANY-tunnisteella. Huom, asiakasnumerosarja ei saa olla Netvisorin asiakastyypeille käytössä. 

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot välitetään Netvisoriin ja takaisin. 

Asiakkaan käyntiosoite on ensisijaisesti Netvisorissa toimipaikan osoite. Jos käyntiosoite on ainoa osoite Netvisoriin osoite viedään myös laskutusosoitteeksi. 

Laskutustiedot

Laskutusosoite välitetään Netvisoriin laskutusosoitteeksi. 

Verkkolaskuosoitteet välitetään Y-tunnuksen omaaville asiakkaille jos verkkolaskuosoitteet on syötettynä. Huom! Kuluttajan verkkolaskutietoja ei välitetä, koska E-laskun voi kuluttaja tilata vain omasta verkkopankista. Tällöin asiakkaalla ei voi olla Y-tunnusta jos kuluttajaverkkolaskutus on käytössä. 

Laskutussähköposti välitetään Netvisoriin laskutussähköpostiksi. 

Asiakasnumerot

Asiakasnumero on yksilöivä tieto asiakkaiden välillä kun integraatio tarkistaa onko asiakas olemassa Netvisorissa tai Flexissä. Flexissä asiakasnumero voi muodostua automaattisesti ja olisikin hyvä olla täysin eri numerosarja kuin Netvisorissa, jottei asiakasnumeroihin vahingossa tule päällekkäisyyksiä. 

/helpdesk/attachments/101067139780

Flexissä täytyy olla oma asiakastyyppi Netvisorin asiakkaille, jolla ei ole numerosarjaa käytössä. Flexissä luoduille asiakkaille voi olla numerosarja käytössä. 

Integraation käyttöönotto

Asiakastukemme tehtävät käyttöönotossa:

  1. Luo uudet asiakastyypit esim. "Yksityisasiakas Netvisor", "Yritysasiakas Netvisor". Lisää näihin asiakastyyppeihin uudet arvot, joilla tunnisteena PRIVATE ja COMPANY. Tunnisteella hallinnoidaan, onko kyseessä Netvisorissa yritys- vai henkilöasiakas.
  2. Näillä uusilla asiakastyypeillä ei saa olla numerosarjaa määritettynä.
  3. Varmista asiakkaalta viedäänkö ensimmäisessä ajossa massana Flexistä asiakkaita tai tuodaanko Netvisorista.