Netvisor myyntilaskuintegraatio/ myyntitilausintegraatio

Muokattu Ma, 6 Maalis, 2023 klo 9:54 PM

Hillavasta voidaan viedä myyntilaskut Netvisoriin joko myyntilaskuiksi tai myyntitilauksiksi. Netvisorissa myyntitilauksista voi koostaa koontilaskun. Integraatio ei ole oletuksena käytössä, jos haluat integraation käyttöön, ota yhteyttä tuki@hillava.com. Integraation käytöstä tulee erillinen kulu.

Myyntilaskut välitetään Netvisoriin reaaliaikaisesti.

Laskujen lähetys

Netvisorista myyntilaskut voi lähettää asiakkaille automaattisesti tai manuaalisesti. Lähetystapa määritellään Netvisorin asetuksissa. Ohje Netvisorin asetuksen määrittelyyn löytyy Netvisorin ohjeista täältä.

Integraatiossa vietävät tiedot

Laskun tila

Myyntilasku viedään tilassa "Lähettämätön" ja myyntitilaus tilassa "Toimitettu".

Myyjän tiedot

Myyjän, eli maksunsaajan tiedot, määritellään Netvisorissa.

Asiakkaat

Myyntilaskun mukana Netvisoriin viedään asiakkaan tiedot. Uuden asiakkaan osalta riittää, että uusi asiakas perustetaan Hillavaan ja tiedot viedään Hillavasta Netvisoriin automaattisesti. Jos asiakas jo löytyy Netvisorista, Hillavasta tuleva tieto ylikirjoittaa Netvisorissa mahdollisesti olevan vanhan tiedon.

Hillavan tehtävänkuvaus

Hillavan tehtävänkuvaus viedään Netvisorin myyntilaskulle kommenttiriviksi ennen myyntilaskurivejä.

Myyntilaskun rivit

Hillavan myyntilaskun rivit viedään Netvisoriin myyntilaskun riveiksi. Yksi Hillavan myyntilaskun rivi vastaa yhtä Netvisorin myyntilaskun riviä.

Myyntirivin tuotetieto

Netvisorissa myyntirivien osalta voidaan viedä kaikki myyntirivit samalla kiinteällä tuotekoodilla ja tuotenimellä tai vaihtoehtoisesti rivit voidaan viedä tarkalla tuotekoodilla ja tuotenimellä. Jos tuote viedään tarkalla tuotekoodilla ja tuotenimellä, Hillava tarkistaa tuotekoodin perusteella onko tuote jo olemassa Netvisorissa ja jos ei ole, niin se luodaan uutena.

Jos tuotekoodi täsmää Netvisorissa olevaan tuotteeseen, myyntilaskun siirto vaikuttaa varastosaldoihin Netvisorissa rivin yksikkömäärän mukaisesti. Myyntilasku vähentää varastosaldoa suoraan, myyntitilaus tekee varastoon vain varauksen kunnes siitä muodostetaan Netvisorissa lasku ja varastosaldo vähenee. 

Myyntitili

Nykyhetkessä Hillavasta lähtevien laskujen laskurivien myyntitilitietoa ei viedä sanomalla accountingaccountsuggestion elementissä Netvisoriin.

Myyntilaskurivin tiliöinti tulee automaattisesti Netvisorin tuotteen asetuksista. Näiden asetusta hallinnoidaan siis tuotekohtaisesti suoraan Netvisorissa. Tuotteelle voi olla määriteltynä vain yksi myyntitili. Mikäli tieto tuotaisiin sanomalla (myyntilaskulla) rivikohtaisesti 'accountingaccountsuggestion' elementissä Hillavasta, tietoa ei luettaisi Netvisorista tuotteen takaa vaan ensisijaisesti sanomalta.
 
Kun Netvisoriin luo tuotteen manuaalisesti, tulee tuotteelle aina kirjanpidon asetuksissa määritelty myynnin oletustili, jota voi itse muokata haluamakseen Netvisorissa. Mikäli tuote luodaan rajapinnasta, käyttää se myös Netvisorin asetusten oletustiliä, jos tietoa ei erikseen tuoda sanomalla.
 

Viivästyskorko

Viivästyskorkotietoa ei viedä integraatiossa, vaan Netvisorissa laskuille asetetaan siellä oleva viivästyskorko.

Viitenumero

Laskun lähetyksen yhteydessä laskulle muodostetaan automaattisesti oikeanlainen viitenumero. Laskua luotaessa/ muokatessa tulee viitenumero kenttä jättää tyhjäksi, ellei itse luo ja käytä standardin mukaista numerosarjaa viitenumerona.

Laskun päiväys

Jos laskun päiväys on täytetty Hillavassa, siirtyy se laskun mukana Netvisoriin. Jos laskun päiväys on jätetty Hillavassa tyhjäksi, siirretään laskun mukana päiväys, jolloin lasku on siirretty Netvisoriin.

Eräpäivä

Hillavan laskulla olevaa eräpäivää ei viedä Netvisoriin itsessään. Laskun päiväys ja maksuehto viedään laskulta Netvisoriin ja niiden perusteella lasketaan eräpäivä. Myös itse Hillavassa eräpäivä lasketaan laskun lähetyksen yhteydessä näistä samaisista automaattisesti, jos laskun eräpäiväkenttä on jätetty tyhjäksi. Kun integraatio on käytössä, on laskun eräpäivä näin ollen vain näennäinen tieto Hillavassa.

/helpdesk/attachments/101067139826

Netvisorissa on olemassa kenttä nimeltä arvopäivä. Jos arvopäivä sisältää päivämäärän, lasketaan laskun eräpäivä arvopäivä + maksuehto. Hillavan integraatiossa ei nykyisellään siirry arvopäivätietoa Netvisoriin. Jos laskulle halutaan asettaa eräpäivä laskun päiväyksestä poikkeavan päivämäärän mukaan, voidaan Netvisorissa käyttää arvopäiväkenttää tähän tarkoitukseen.

Laskentakohde

Laskun mukana voidaan viedä Netvisoriin tehtävä/kohdenumero laskentakohdetiedoksi. Laskentakohde perustetaan Netvisoriin automaattisesti ja myyntilasku kohdistetaan laskentakohteelle.

Liite

Netvisorin integraatiossa ei ole mahdollista viedä liitteitä laskun mukana. Hillavassa oleva laskun liite on vain Hillavan sisäinen tieto.

Laskunumerointi

/helpdesk/attachments/101067139826

Hillavasta tuotavien laskujen laskunumerosarja pitäisi olla Netvisorissa luotavia laskuja pienempi, koska ohjelma hakee Netvisorissa tehtäville laskuille seuraavan vapaan suurimman laskunumeron. Hillavasta saapuva lasku saa Hillavan laskunumeron, mutta Netvisorin puolella luotavat laskut voivat olla tällöin omalla numerosarjalla.