Työlajit

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:54 PM

Hillavassa voidaan työlajilla erotella saman palkkalajin työ eri lajeihin, jolla voi olla vaikutusta myyntihinnoitteluun. Tässä ohjeessa on tarkemmin kerrottu miten työlajeja voidaan hallita. Oletuksena työlajit eivät ole käytössä Hillavassa. 

Jos kaipaat apuja tai lisätietoja työlajeihin liittyen, voit olla aina yhteydessä tuki@hillava.com

 

Työlajien luonti

Työlajien määritys alkaa itse työlajilistan määrittelyllä. Esim työlajeina voidaan erotella: Asennus, huolto, päivystys, työnjohto. Työlajien hallinta on Asetukset > Yleistä > Luokittelut-valikon alla. 

Valitse työlaji-niminen luokittelu ja näytä-toiminnolla pääset työlajilistan arvoja hallitsemaan. 

Voit luoda uusia arvoja listalle tai muokata olemassa olevia jos teillä on jo työlaji-lista käytössä. Muista tämän jälkeen jatkaa seuraavat kohdat vielä ohjeesta, jotta saat muutkin asetukset taustalla kuntoon. Pelkkä arvon muokkaus tai lisäys ei vaikuta muihin asetuksiin. 

Huom! Työlaji-listan järjestys mobiiliin määräytyy luontijärjestyksen mukaisesti. Jos haluat siis tietyn arvon ensimmäiseksi listalle, pitää se luoda ensimmäisenä. Suosittelemme laittamaan työlajin nimen eteen numeroinnin, niin järjestys on sama myös pääkäyttöliittymässä ja näet listalta suoraan missä järjestyksessä arvot on luotu. 

 

Tehtävätyypille työlaji käyttöön

Kun työlaji-listalla sinulla on halutut arvot, ei työlaji heti näy kuitenkaan tehtävän kirjausvaiheessa. Tämä hallitaan tehtävätyypin asetuksissa. Toisinsanoen eri tehtävätyypeillä voi olla eri työlajilistaus käytössä tai toisilla tätä ei välttämättä tarvita ollenkaan. 

Asetukset > Tehtävät ja resurssointi > Tehtävätyypit. Valitse haluamasti tehtävätyyppi ja ota tehtävätyyppi muokkaus-tilaan. Mene välilehdelle "Luokittelut". Täältä löydät "Työlajin luokittelut"-kohdan, johon voit valita haluamasti työlaji-listan, jonka loit tai muokkasit aiemmassa vaiheessa. Voit samalla määritellä onko ko työlaji aina valittava kun ko tehtävätyypille tehdään kirjauksia. 

 

Työlajille tuote ja laskutusäännöstön määritys

Jos työlajilla halutaan hallita hinnoittelua, pitää työlajia varten olla tuotteet Hillavassa. Jos et ole vielä luonut tuotteita valmiiksi niin luo nämä Tuotteet-valikon kautta. 

Tämän jälkeen voimme yhdistää työlajin arvon ja tuotteen toisiinsa laskutussäännöstön kautta. Mene Asetukset > Tehtävät ja resurssointi > Resurssin laskutussäännöt. 

/helpdesk/attachments/101067139836

Laskutussäännöissä yhdistämme tuotteen ja työlajin toisiinsa. Lisänä voi olla myös muita laskutussääntöjä, kuten kuvaesimerkissä. Tällöin on tärkeää priorisoida järjestys halutunlaiseksi, jotta oikeat säännöt pätevät ensiksi. 

Laskutussäännön luonnissa valitse tuote ja työlaji vähintään, jotka haluat yhdistää. Lisänä voi olla hyvä ottaa palkkalajiin kantaa, kuten esimerkkikuvassa on työlajien kanssa otettu. Tässä esimerkissä palkkalajilla on vaikutusta kun palkkalajina on tuntityö sekä työlaji on valittuna niin tietty tuote tulee käyttöön. Jos kirjaus tehdään toisella palkkalajilla ja työlajilla, tulee tällöin muiden laskutussääntöjen kautta hinnoittelu. Esim kilometrikorvaus-rivi, vaikka kirjaukselle annettaisiin mikä vain työlaji, ei tällä ole vaikutusta mikä tuote valitaan, koska tätä hallitsee vain palkkalajin määritys.

Jos palkkalaji ja työlaji on tyhjänä, tulee tällöin viimeisen rivin sääntö voimaan. Tämän säännön voi jättää pois, jos halutaan korostaa laskutusvaiheessa, että jollekin tuotteelle ei ole tullut työlajin tai palkkalajin mukainen tuotehinnoittelu. Tällöin kirjauksen palkkalajia ja/tai työlajia pitää vaihtaa manuaalisesti ennen laskutusta. 

Tämän jälkeen työlaji on käytettävissä kokonaisuudessaan ja voit sitä tarvittaessa muokata näiden asetuksien kautta. Jos työlajeihin tulee myöhemmin muutoksia niin kannattaa huomioida tässä milloin muutos halutaan voimaan ja milloin säännöt muokataan, koska muokkaukset tulevat heti käyttöön jos työlaji on tehtävätyypillä käytettävissä.