Laskentakohdetiedon vienti Netvisoriin

Muokattu Mon, 15 Jan 2024 klo 08:59 AM

Admicom Flexistä voidaan viedä myyntilaskujen ja työaikakirjausten yhteydessä myös tieto laskentakohteista, johon myyntilasku tai työaika kohdistuu.

Jos laskentakohdetta ei löydy Netvisorissa, laskentakohde perustetaan automaattisesti viennin yhteydessä.

Huom! Laskentakohdeotsikon on löydyttävä valmiiksi Netvisorista, jotta laskentakohde voidaan viedä.

Mitä laskentakohteita siirretään?

Oletusasetuksena Flexissä muodostuvat ja Netvisoriin vietävät laskentakohteet ovat tehtävä ja työn kohde (työn kohde voi olla esimerkiksi kohde, urakka, projekti). Lisäksi mahdollista on välittää tehtävälle tai urakalle/kohteelle/projektille aseteltuja luokittelutietoja laskentakohteiksi, riippuen mihin lasku liittyy. 

Varmista laskentakohteita halutessasi, että Netvisorin laskentakohteista löytyy laskentakohdeotsikko "Tehtävä" sekä "Kohde" tai "Urakka", riippuen minkä tietotyypin tietoja haluat ylemmältä tasolta viedä. Netvisoriin muodostetaan automaattisesti laskentakohteeksi tehtävänumero sekä työn kohteen nimi, esimerkiksi Urakka. Muodostuvat laskentakohteet ovat siis esimerkiksi.

 • Laskentakohdeotsikko (dimensionname): Kohde
  • Laskentakohteet (dimensionitem): Kotkakatu
   • Laskentakohteet (dimensionitem): 100002, 100003
 • Laskentakohdeotsikko (dimensionname): Urakka
  • Laskentakohteet (dimensionitem): Sukitusurakka Kotkakatu
   • Laskentakohteet (dimensionitem): 10001

Jos haluat, että tehtävään liittyvä luokittelu viedään laskentakohteeksi toimi seuraavasti: 

 • Mene luokitteluiden hallintaan Asetukset > Yleistä > Luokittelut
 • Valitse haluamasi luokittelu tai luo uusi luokittelu, aktivoi ko. luokittelulle asetus "Laskentakohde käytössä". 
  • Jos luokittelu on sinulla ollut aiemmin jo käytössä tehtävällä, riittää tämän asetuksen aktivointi tiedon siirtämiseen myyntilaskun sekä palkkojen mukana. 
  • Jos luokittelu on uusi, muista käydä aktivoimassa luokittelu myös eri tehtävätyypeille. Halutessasi laita luokittelu pakolliseksi, niin se ei vahingossa jää valitsematta. 
 • Varmista tämän jälkeen, että ko. luokittelun nimi on Netvisorissa Laskentakohteen otsikkona (kuten yllä Kohde) 
 • Huom! Tehtävälle voi valita useamman luokitteluarvon välitettäväksi. Jos saman luokittelun alta on valittuna useampi arvo, välitetään vain ensimmäinen Netvisoriin. 

Jos haluat, että urakkaan/kohteeseen/projektiin liittyvä luokittelu viedään laskentakohteeksi toimi seuraavasti: 

 • Mene luokitteluiden hallintaan Asetukset > Yleistä > Luokittelut
 • Valitse haluamasi luokittelu tai luo uusi luokittelu, aktivoi ko. luokittelulle asetus "Laskentakohde käytössä". 
  • Jos luokittelu on sinulla ollut aiemmin jo käytössä, riittää tämän asetuksen aktivointi tiedon siirtämiseen urakan myyntilaskun mukana. 
  • Jos luokittelu on uusi, luokittelu pitää aktivoida myös haluamiisi tietptyyppeihin (kohde/urakka/projekti). Tämän sinulle voi tehdä tuki@hillava.com. Halutessasi luokittelu laitetaan pakolliseksi, niin se ei vahingossa jää valitsematta. 
 • Varmista tämän jälkeen, että ko. luokittelun nimi on Netvisorissa Laskentakohteen otsikkona (kuten yllä Kohde) 
 • Huom! Kohteelle/urakalle/projektille voi valita useamman luokitteluarvon välitettäväksi. Jos saman luokittelun alta on valittuna useampi arvo, välitetään vain ensimmäinen Netvisoriin. 

Tehtävälle kohdistuva myyntilasku

Tehtävälle kohdistuvan myyntilaskun mukana viedään dimensiona tehtävänumero sekä tehtävän kohteen nimi. Jos tehtävällä ei ole kohdetta, viedään ensisijaisesti tehtävänumero. Tämän lisäksi voidaan viedä myös tehtävällä käytössä oleva luokittelu jos luokittelulla on asetus "Laskentakohde käytössä". 

Urakan/projektin maksuerälasku

Jos laskua ei tehdä tehtävän kautta, vaan  kyseessä on esimerkiksi urakan maksuerä, niin silloin myyntilaskun laskentakohdetietona viedään ensisijaisesti vain urakan nimi, johon myyntilasku kohdistuu. Tämän lisäksi voidaan viedä myös urakkalla/projektilla käytössä oleva luokittelu jos luokittelulla on asetus "Laskentakohde käytössä". 

Työaikakirjaukset

Työaikakirjausten mukana viedään tehtävänumero sekä tehtävän kohde, jos työaikakirjaus kohdistuu tehtävään. Jos työaikakirjaus ei kohdistu tehtävään, dimensiotietoa ei viedä. Tämän lisäksi voidaan viedä myös tehtävällä käytössä oleva luokittelu jos luokittelulla on asetus "Laskentakohde käytössä".

Laskentakohdeintegraation käyttöönotto

Laskentakohdeintegraatio otetaan käyttöön tukemme kautta. Käytännössä tukemme asettaa laskentakohteiden viennin päälle, muuta konepellin alla tehtävää konfiguraatiomuutosta ei tarvita.

Ongelmatilanteet

OngelmaVirheviestiKorjaus
Myyntilaskun vienti epäonnistuu INVALID_DATA : Tiedon muoto virheellinen: Laskentakohde löytyy jo: Laskentakohteen nimiNetvisor on tarkka siitä, että täysin samalla nimellä olevaa laskentakohdetta ei voi olla eri laskentakohdeotsikoiden alla. Tarkista Netvisorin laskentakohteiden hallinnasta, että minkä otsikon alta löytyy jo täysin saman niminen lasketakohde. Muokkaa joko Netvisorista löytyvää laskentakohteen nimeä tai Flexin asetettua laskentakohteen nimeä. Muokkauksen jälkeen myyntilaskun lähetyksen pitäisi onnistua.
Myyntilaskun vienti epäonnistuuINVALID_DATA : Tiedn muoto virheellinen: Laskentakohdeotsikkoa ei löydy: NimiFlexin työn kohde perustetaan automaattisesti Netvisoriin laskentakohteeksi. Laskentakohdeotsikoita EI kuitenkaan pystytä perustamaan integraation kautta, vaan Netvisorista tulee löytyä valmiina laskentakohdeotsikko. Kirjaudu Netvisoriin ja perusta pyydetty laskentakohdeotsikko (tässä esimerkissä Nimi)