Fennoa ostolaskuintegraatio

Muokattu Tue, 24 Oct 2023 klo 12:43 PM

Fennoasta voidaan tuoda ostolaskut Hillavaan kulujen kohdistamista ja/tai läpilaskuttamista varten. Jos haluat integraation käyttöön, ota yhteyttä tuki@hillava.com. Integraation käyttöönotosta tulee erillinen kulu.

Mitä ostolaskuja Fennoasta siirtyy Hillavaan?

Fennoasta voi tuoda Hillavaan vain verkkolaskuina saapuneet laskut, muita kanavia pitkin tulleita laskuja ei valitettavasti voi tuoda. Fennoan asetuksista riippuen Hillavaan tuodaan Fennoasta:

  • kaikki hyväksymättömät ostolaskut tai
  • kaikki hyväksymättömät ostolaskut, joille on määritelty tietty asiatarkastaja (Hillava REST Api).

Jos Fennoasta tuodaan vain tietyn asiatarkastajan laskut, on Fennoan ostoasetuksissa määriteltävä ”Kerää kaikki asiatarkastukset: Ei”.

Ostolaskut haetaan Fennoasta 15 minuutin välein.

Mitä tietoa ostolaskulta tuodaan?

Ostolaskulta tuodaan ostolaskun perustiedot sekä rivitiedot. Ostolasku ja -rivikohtaiset viitteet seuraavat mukana, mikäli sellaiset verkolaskuista löytyvät. Ostojen kohdistamista oikeille tehtäville voidaan Hillavan päässä myös automatisoida ja tällöin on tärkeää, että ostolaskulla on viitteenä Hillavan oikea tehtävänumero, jolle oston tulee kohdistua.