Fennoa ostolaskuintegraatio

Muokattu Thu, 01 Feb 2024 klo 02:52 PM

Fennoasta voidaan tuoda ostolaskut Admicom Flexiin kulujen kohdistamista ja/tai läpilaskuttamista varten. Jos haluat integraation käyttöön, ota yhteyttä tuki@hillava.com. Integraation käyttöönotosta tulee erillinen kulu.

Mitä ostolaskuja Fennoasta siirtyy Flexiin?

Fennoasta voi tuoda Flexiin vain verkkolaskuina saapuneet laskut, muita kanavia pitkin tulleita laskuja ei valitettavasti voi tuoda. Fennoan asetuksista riippuen Hillavaan tuodaan Fennoasta:

  • kaikki hyväksymättömät ostolaskut tai
  • kaikki hyväksymättömät ostolaskut, joille on määritelty tietty asiatarkastaja (Hillava REST Api).

Jos Fennoasta tuodaan vain tietyn asiatarkastajan laskut, on Fennoan ostoasetuksissa määriteltävä ”Kerää kaikki asiatarkastukset: Ei”.

Ostolaskut haetaan Fennoasta 15 minuutin välein.

Mitä tietoa ostolaskulta tuodaan?

Ostolaskulta tuodaan ostolaskun perustiedot sekä rivitiedot. Ostolasku ja -rivikohtaiset viitteet seuraavat mukana, mikäli sellaiset verkolaskuista löytyvät. Ostojen kohdistamista oikeille tehtäville voidaan Flexin päässä myös automatisoida ja tällöin on tärkeää, että ostolaskulla on viitteenä Flexin oikea tehtävänumero, jolle oston tulee kohdistua.