Fennoa myyntilaskuintegraatio

Muokattu Wed, 06 Sep 2023 klo 12:28 PM

Hillavasta voidaan viedä myyntilaskut Fennoaan. Myyntilaskut välitetään Fennoaan reaaliaikaisesti.

Integraatio ei ole oletuksena käytössä, jos haluat integraation käyttöön, ota yhteyttä tuki@hillava.com.


Laskujen lähetys

Myyntilaskut välitetään Fennoaan luonnoksina. Fennoasta myyntilaskut voi lähettää asiakkaille automaattisesti tai manuaalisesti. Lähetystapa määritellään Fennoan asetuksissa.

Integraatiossa vietävät tiedot

Myyjän tiedot

Myyjän, eli maksunsaajan tiedot, määritellään Fennoassa.

Asiakkaat

Myyntilaskun mukana Fennoaan viedään asiakkaan tiedot. Uuden asiakkaan osalta riittää, että uusi asiakas perustetaan Hillavaan ja tiedot viedään Hillavasta Fennoaan automaattisesti. Jos asiakas jo löytyy Fennoasta, Hillavasta tuleva tieto ylikirjoittaa Fennoassa mahdollisesti olevan vanhan tiedon. Asiakas täsmätään asiakasnumeron perusteella.

 

Hillavan tehtävänkuvaus

Hillavan tehtävänkuvaus viedään Fennoaan myyntilaskulle riviksi ennen myyntilaskurivejä.

Myyntilaskun rivit

Hillavan myyntilaskun rivit viedään Fennoaan myyntilaskun riveiksi. Yksi Hillavan myyntilaskun rivi vastaa yhtä Fennoan myyntilaskun riviä.

Myyntirivin tuotetieto

Myyntirivien osalta kaikki myyntirivit viedään tarkalla tuotekoodilla ja tuotenimellä. Jos tuotetta ei löydy Fennoasta, niin se perustetaan viennin yhteydessä Fennoan rekisteriin.

Myyntitili

Hillavasta lähtevien laskujen jokaisen laskurivin myyntitili määräytyy Hillavasta tulevan alv% mukaan. Tietylle alv% voi olla määriteltynä vain yksi myyntitili.

Viivästyskorko

Viivästyskorkotietoa ei viedä integraatiossa, vaan Fennoassa laskuille asetetaan siellä oleva viivästyskorko.

Laskunumerointi

Myyntilaskun mukana viedään Fennoaan laskunumero. Lasku välitetään luonnoksena Fennoaan ja tällöin laskulla ei heti näy Fennoassa Hillavasta saatu laskunumero. Kun lasku hyväksytään, joko manuaalisesti tai automaattisesti, laskunumero tulee Fennoassa esille.

/helpdesk/attachments/101067139785

Huomioithan, että jos Fennoassa tehdään laskuja suoraan, ei Hillava ole tietoinen käytetystä laskunumerosta. Muistathan siis käydä päivittämässä laskunumerosarjan sen mukaan kuinka monta laskunumeroa Fennoassa on käytetty. Laskunumeroiden hallinnan löydät Hillavasta Asetukset > Yleistä > Numerosarjat. Ota "Laskunro" rivi muokkaukseen ja vaihda kohtaan "laskurin seuraava arvo" kohtaan seuraava vapaa numero valmiiksi. Laskun numeron minimiarvo on 100, johtuen kansallisen viitenumeron vaatimuksista (eli laskuriin tulee asettaa aloitusnumeroksi 100 tai suurempi luku).

Jos Hillavassa laskunumero on suurempi kuin Fennoassa, Fennoan laskunumerosarja päivittyy seuraavan myyntilaskun viennin yhteydessä Hillavan laskunumerosarjan mukaiseksi.