Toimittajat

Muokattu Mon, 15 Jan 2024 klo 08:57 AM

Admicom Flexiin voi luoda toimittaja-rekisterin. Toimittaja-tiedon avulla tietty tuotekategoria ja sen alaiset tuoteryhmät ja tuotteet voidaan sitoa tietyn toimittajan tuotteeksi.

Kaikki toimittajat on luotava (mielellään etukäteen) Flexiin käsin. Integraatio (ostolaskut/ostotilausvahvistukset) ei luo toimittajia Flexiin.

Toimittaja-tiedosta on hyötyä erityisesti silloin, kun useampi toimittaja toimittaa samalla tuotenumerolla olevaa tuotetta. Esimerkiksi ostolasku- tai ostotilausvahvistusintegraatiolla tuodut tuoterivit voidaan kohdistaa juuri oikean toimittajan tuotteeseen, kun toimittajatieto löytyy Flexistä. Ostojen kohdistus tehtävälle voidaan tehdä vain jos laskun toimittaja on luotuna Flexiin. Lue lisää ostojen kohdistamisesta täältä.

Toimittajan luonti

 1. Mene näkymään Tuotteet - Toimittajat.
 2. Valitse alareunasta Luo.
 3. Anna toimittajan tiedot.
  /helpdesk/attachments/101067139763
  • Toimittajan nimi
   • Anna toimittajalle kuvaava nimi.
  • Tunniste
   • Tunniste-tietoa käytetään tarvittaessa integraatioissa, voit yleensä jättää tunnisteen tyhjäksi.
  • Y-tunnus
   • Toimittajan Y-tunnus. Y-tunnuksen avulla ostolasku tai ostotilausvahvistus kohdistetaan oikeaan toimittajaan, täytä tiedot huolellisesti.
  • OVT-tunnus
   • OVT-tunnus eli organisaatioiden välisen tiedonsiirron osapuolitunnus.
   • OVT-tunnus muodostetaan standardin mukaisesti Suomen verohallinnon tunnuksesta 0037, Y-tunnuksesta (8 merkkiä ilman väliviivaa) sekä vapaamuotoisesta 5 merkistä, jolla voidaan antaa organisaation alataso tai kustannuspaikka.
   • OVT-tunnuksen saat Toimittajalta tai esimerkiksi Tieken Verkkolaskuosoitteistosta.
   • OVT-tunnuksen avulla ostolasku tai ostotilausvahvistus kohdistetaan oikeaan toimittajaan, täytä tiedot huolellisesti.
  • Prioriteetti
   • Prioriteetilla voidaan määritellä minkä toimittajan osto- ja myyntihinta on ensisijainen kun tuotteen hintoja päivitetään ostotilausvahvistuksilta. Jos halutaan että myyntihinnaksi tulee korkein, riippumatta toimittajasta, niin kaikille toimittajille voidaan prioriteetiksi laittaa arvo "0". 
/helpdesk/attachments/101067139764Ostolaskun tai ostotilausvahvistuksen toimittaja valitaan ensisijaisesti OVT-tunnuksen perusteella ja toissijaisesti Y-tunnuksen perusteella. Täytä ainakin jompikumpi tiedoista.

Tuotteen yhdistäminen toimittajaan

Tuotteet voivat kuulua johonkin tuoteryhmään, joka kuuluu johonkin tuotekategoriaan. Tästä syystä riittää, että toimittaja-tieto lisätään tuotekategorialle ja tuoteryhmä ja tuote perivät toimittajan tuotekategorialta.

 1. Mene näkymään Tuotteet - Tuotekategoriat.
 2. Muokkaa olemassa olevaa tuotekategoriaa tai luo uusi.
 3. Valitse tuotekategorialle toimittaja kohdassa "Toimittaja".