Dimensiotietojen vienti Procountoriin

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:55 PM

Hillavasta voidaan viedä dimensiotiedot Procountoriin. Tällä hetkellä siirrossa tuetaan kolmetasoista dimensiointia: liiketoiminta-alue, projekti ja tehtävä.

Dimensiotietoja ei ole pakko viedä Procountoriin. Dimensiotietointegraatio on kytkettävä päälle erikseen. Jos käytössänne on Hillava sekä Procountor ja haluat, että dimensiotiedot viedään, ota yhteyttä tukeemme tuki@hillava.com

Milloin dimensiotietoja viedään?

Kun projekti luodaan Hillavaan, luodaan heti projektin numero dimensioksi Procountoriin. 

Kun tehtävä luodaan Hillavaan, luodaan heti tehtävän numero dimensioksi Procountoriin. Samalla luodaan projektin numero dimensioksi, jos sitä ei vielä löydy Procountorista. 

Kun myyntilasku luodaan, kohdistetaan myyntilasku oikeisiin dimensioihin (projektin liiketoiminta-alue, projektin numero, tehtävän numero. Jos myyntilaskulla esiintyviä dimensioita ei vielä löydy Procountorista, ne luodaan myyntilaskun viennin yhteydessä.

Kun ostolasku on kohdistettu Hillavassa tehtävään/tehtäviin, niin ostolaskun dimensiointi voidaan viedä Procountoriin. Ostolasku on ensin kohdistettava Hillavassa kokonaan (jokainen rivi täysimääräisesti) ja vasta tämän jälkeen dimensiot voidaan viedä Procountoriin. Procountor ei suostu vastaanottamaan osittain kohdistetun ostolaskun dimensiotietoa.

Kun tuntikirjaukset viedään Procountoriin siirtotiedostolla, niin tuntikirjauksen mukana viedään kaikki kolme dimensiotietoa. Tuntikirjausten viennin yhteydessä ei voida luoda uusia dimensioita, jos joku dimensio puuttuu Procountorista, tuntikirjausten siirto epäonnistuu. Luo puuttuva dimensio suoraan Procountoriin ja yritä vientiä uudelleen. Huomioi, että käytät siirtoon "Procountorin palkka-aineiston siirtotiedosto dimensioilla"-raporttia.

Procountorin ohjeistus palkka-aineiston sisäänlukuun löytyy Procountorin ohjesivustolta täältä. Huomioi, että Procountorissa dimensiointi tapahtuu palkka-aineiston siirtotiedoston kautta aina siten, että koko palkkalaskelma jaetaan prosentuaalisesti samalla tavalla.

Dimensiotietojen viennin käyttöönotto

Dimensiotietoitegraation käyttöönotto tehdään aina yhdessä tukemme kanssa seuraavasti:

 1. Asiakas: Luo Procountoriin dimensio-otsikot täsmälleen samoilla termeillä, kuin ne on Hillavassa.
 2. Hillava-tuki: Konfiguroi Hillavan tietotyypit ja prosessit alempana olevan ohjeen mukaisesti.
 3. Hillava-tuki: Integraation tekninen käyttöönotto.
 4. Asiakas: Tarkista muutamien ensimmäisten tiedonsiirtojen osalta (myyntilasku, ostolasku, projektin luonti, tuntikirjaukset), että dimensiotieto siirtyy Procountoriin halutusti. 

Hillavan konfigurointi

Projektin (tietotyypin) konfigurointi:

 1. Tietotyypin (projekti, urakka, kohde) luonnin yhteydessä viedään Procountoriin projektin numero tai nimi sekä liiketoiminta-alue, johon projekti kuuluu.
 2. Liiketoiminta-alue-dimensio
  • Lisää Hillavan tietotyypin sille attribuutille, joka kertoo projektin liiketoiminta-alueen: PROCOUNTOR_DIMENSION_ATTRIBUTE
  • Huomioi, että attribuutti on järkevää määritellä valintalista-tyyppiseksi ja antaa vaihtoehdoiksi halutut liiketoiminta-alueet.
 3. Projekti-dimensio
  • Hillavan tietotyypin "Tietueen tunniste"-attribuuttityypin tieto viedään Projekti-dimensioksi.

Projektin prosessin konfigurointi:

 1. Lisää projektin prosessiin haluttuun prosessin vaiheeseen toiminto "Vie projektin tiedot Procountoriin"
  • Suositus on, että tiedot viedään heti, kun projekti luodaan.

Tehtävän prosessin konfigurointi:

 1. Lisää tehtävän prosessiin haluttuun prosessin vaiheeseen toiminto "Vie tehtävän tiedot Procountoriin"
  • Suositus on, että tiedot viedään heti, kun tehtävä luodaan.

Ostolaskun prosessin konfigurointi:

 1. Lisää ostolaskun prosessiin uudet tilat ja siirtymät.
  • Aseta dimensioiden vientisiirtymään toiminto "Vie ostolaskun dimensiot Procountoriin".
  • Aseta dimensioviennin käsittelylle siirtymät onnistumiselle (tunniste: REPORT_SUCCESS) ja epäonnistumiselle (REPORT_ERROR).