Lomakkeet / pöytäkirjat

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:55 PM

Hillavassa tehtävälle voidaan lisätä määrämuotoinen lomake, jolla voidaan kerätä tehtävän suoritukseen ja raportointiin liittyvää tietoa. Lomakkeet ovat käytettävissä kaikissa käyttöliittymissä.

Lomakepohjan luonti

 1. Mene näkymään Asetukset - Tehtävät ja resursointi - Lomakkeet.
 2. Valitset "Luo" ja anna lomakkeelle nimi.
 3. Valitse lomakekohtaisesta näkymästä "Luo", anna lomakkeelle versionumero ja lisää lomakkeelle haluamasi tietokentät ja tallenna.
  • Lomakkeesta tallennetaan vedos ja voit vielä muokata vedoksen versionumeroa tai tietokenttiä.
 4. Valitse lomakeversio ja julkaise se valitsemalla "Julkaise".
  • Vain julkaistun lomakepohjan voi ottaa käyttöön ja lisätä tehtävälle.
 5. Julkaisun jälkeen aktivoi lomake käyttöön valitsemalla oikeasta yläkulmasta "Muokkaa" ja avautuvassa ikkunassa valitse "Käytössä".

Lomakkeen tietokenttätyypit

 Lomakkeella voi olla useita eri tyyppisiä tietokenttätyyppejä käytössä. 

 1. Numero: vastaukseksi voidaan syöttää vain numerotietoa ja kentän täydennys avaa mobiilissa numeronäppäimistön näkyviin automaattisesti. 
 2. Teksti: lyhyt tekstivastaus, voi sisältää mitä tahansa merkkejä. 
 3. Vapaateksti: pidempi tekstivastaus, kentän sisältöön voi syöttää myös rivinvaihtoja. 
 4. Valintalista: Vaihtoehdot-sarakkeessa voit määrittää arvot valintalistaan erottelemalla eri arvot |-merkillä. Esim "Hidas|Normaali|Nopea". Valintalistasta voi valita vain yhden vastauksen. 
 5. Valintaruudukko: kysymyksen vieressä on ruutu, jonka lomakkeen täyttäjä voi ruksia. 
 6. Päivämäärävalinta: vastaukseksi voidaan syöttää vain päivämäärä ja kentän täydennys avaa mobiilissa päivämäärävalintaruudun näkyviin automaattisesti. 
 7. Väliviiva: tietokenttätyyppien väliin lisätään lihavoitu väliviiva erottelemaan kysymyksiä, kappaleita tai jäsentelemään vain lomakkeen ulkoasua. 
 8. Kuvauskenttä: informatiivinen kenttä, jossa pystyy antamaan lomakkeelle ohjeistusta tai lisätietoja. 
 9. Otsikko: tekstiotsikko, suurempi tekstikoko verrattuna muihin tietokenttätyyppeihin. 
 10. Aliotsikko: tekstiotsikko, saman kokoinen tekstikoko kuin muissakin tietokenttätyypeissä. 

Numero, teksti, vapaateksti, valintalista sekä päivämäärävalinta voidaan määritellä myös pakolliseksi. 

Lomakepohjan muokkaaminen

Julkaistua versiota lomakkeesta ei voi muokata, vaan lomakkeesta on luotava uusi versio.

 1. Mene näkymään Asetukset - Tehtävät ja resursointi - Lomakkeet.
 2. Avaa haluamasi lomakepohja.
 3. Kopioi vanha lomakeversio uudeksi ja anna sille uusi versionumero.
 4. Tee haluamasi muutokset lomakkeen tietokenttiin.
 5. Julkaise uusi versio lomakkeesta. 
  • Vanha lomakeversio poistuu käytöstä automaattisesti.

Lomakepohjan poistaminen käytöstä

 1. Mene näkymään Asetukset - Tehtävät ja resursointi - Lomakkeet.
 2. Valitse käytöstä poistettava lomakepohja ja valitse "Muokkaa".
 3. Avautuvassa ikkunassa ota valinta pois "Käytössä"-kohdasta.

Lomakkeen käyttö

/helpdesk/attachments/101067140031 Varmista, että tehtävätyypillä on aktivoituna "Voi sisältää lomakkeita"-asetus.

Lomake tulee Lomakkeet-välilehdelle tehtävän alle valittavaksi kun tehtävä on resursoitu. Kun lomaketta täytetään, jää Hillavaan automaattisesti tieto ketä ja koska lomakkeen on täyttänyt. 

Mobiilissa lomake on täydennettävissä vasta kun lomake on lisätty tehtävälle.

Lomakkeiden raportointi

Hillavassa voidaan ottaa käyttöön lomakkeiden raportointitoiminnallisuus. Tällöin halutut käyttäjäryhmät näkevät Lomakkeet-valikon, josta voi tarkastella kootusti tehtäville lisättyjä lomakkeita. Jos haluat toiminnallisuuden käyttöön, ota yhteyttä tukeemme tuki@hillava.com

Lomakeraportoinnin käyttöönotto

Nämä toimenpiteet tekee Hillavan asiakaspalvelija.

 1. Luo uusi käyttäjärooli ROLE_VIEW_FORMS ja lisää se halutuille käyttäjäryhmille.