Tehtävän keskeytyksen syy

Muokattu Mon, 29 Jan 2024 klo 12:42 PM

Admicom Flexissä voit asettaa tehtävätyypille "Keskeytyksen syy"-luokittelun, jossa on haluamasi syykoodit, joista asentaja valitsee tehtävän keskeytyksen yhteydessä oikean koodin.

Kun työnjohtaja tarkastelee tehtäviä pääkäyttöliittymässä, niin syykoodin avulla työnjohtaja näkee nopeasti, miksi tietty tehtävä on keskeytetty. Syykoodeja voi olla esimerkiksi: Asukas ei avaa, Työpäivä päättyi, Puuttuva osa tilattu jne. Syykoodien määrää ei ole rajattu, vaan voit luoda niitä haluamasi määrän.

Syykoodi tallennetaan Tehtävän tilan lisätieto -kenttään. Tehtävän tilan lisätieto -kentässä näkyy aina vain viimeisin syykoodi. Kun tehtävän tila vaihtuu, esimerkiksi suoritusta jatketaan, niin tehtävän tila vaihtuu Suorituksessa ja Tilan lisätieto -kenttä tyhjennetään. Tilan lisätieto tallennetaan vain tehtävän keskeytyessä.

Tehtävän keskeytyksen syykoodin voi tallentaa myös tehtävän tapahtumahistoriaan. Jos syy tallennetaan tapahtumahistoriaan, se näkyy myös asentajalle Omat tehtävät -näkymässä Tapahtumahistoria-välilehdellä.


Keskeytyksen syyn käyttöönotto

Voit itse ottaa tämän ominaisuuden käyttöön. Toimi näin.

 1. Mene näkymään Asetukset - Yleistä - Luokittelut.
  • Luo uusi luokittelu: Valitse vasemmasta alareunasta Luo.
  • Anna luokittelulle Tunniste ja Tyypin nimi, esimerkiksi "Keskeytyksen syy". Älä tee muita valintoja luokittelulle.
  • Avaa juuri luomasi luokittelu ja luo haluamasi luokittelut eli keskeytyksen syykoodit. Esimerkiksi: Asukas ei avaa, Osa tilattu, Työpäivä päättyi.
 2. Kun olet luonut uuden luokittelun mene näkymään: Asetukset - Tehtävät ja resursointi - Tehtävätyypit.
 3. Muokkaa haluamaasi tehtävätyyppiä.
  • Mene tehtävätyypin muokkauksessa Luokittelut-välilehdelle.
  • Valitse "Keskeytyksen syy"-kohtaa juuri luomasi luokittelu.
  • Aseta keskeytyksen luokittelu halutessasi pakolliseksi.
 4. Mene Tehtävät-näkymään ja ota oikean yläreunan ratas-kuvakkeesta näkyviin sarake "Tehtävän tilan lisätieto".

Asetusmuutos astuu voimaan heti ja Keskeytyksen syy kysytään myös jo aiemmin luoduilta tehtäviltä. Muutos synkronoituu Flexin Android-sovellukseen automaattisesti seuraavan synkronoinnin yhteydessä, responsiivisessa mobiilikäyttöliittymässä muutos on voimassa heti.

Huom! Keskeytyksen syy ei toimi, mikäli käytössä on monikirjaus.

Keskeytyksen syyn tallentaminen tapahtumahistoriaan

Keskeytyksen syyn tallentaminen tehtävän tapahtumahistoriaan edellyttää prosessimuutosta. Prosessimuutokset tehdään aina tukemme kautta. Jos haluat, että keskeytyksen syy kirjataan tehtävän tapahtumahistoriaan talteen, niin ota yhteyttä tukeemme tuki@hillava.com

Kerro pyynnössäsi seuraavat asiat:

 • Minkä tehtävätyypin osalta haluat, että keskeytyksen syy kirjataan tapahtumahistoriaan.
 • Minkä tekstin haluat tapahtumahistoriaan, oletuksena tekstiksi tulee "Tehtävä keskeytetty, syy:" + syy esimerkiksi "Tehtävä keskeytetty, syy: Asukas ei avaa."

Prosessimuutos

 1. Mene Asetukset - Järjestelmä - Prosessit.
 2. Valitse oikea prosessi ja valitse Näytä.
 3. Muokkaa jokaista siirtymää, jossa on tunnisteena SUSPEND_TASK, yleensä vain Suorituksessa-tilassa Keskeytä-siirtymällä on tämä tunniste.
 4. Lisää siirtymälle Merkinnän teksti -kohtaan esimerkiksi: Tehtävä keskeytetty, syy: #{#executionMetadata.info}.
  • Seliteteksti voi olla muutakin, #{#executionMetadata.info} tallentaa keskeytysluokittelun tekstin tapahtumahistoriaan.