Kirjauksen aloitus- ja lopetussijainnin tallentaminen

Muokattu Mon, 06 Mar 2023 klo 09:54 PM

Hillavan Android-sovellusta käytettäessä kirjauksen aloitus- ja lopetussijainti voidaan tallentaa.

Huomioithan, että:

"Työntekijöiden paikantaminen on teknistä valvontaa. Se on mahdollista, jos työnantajalla on siihen asiallinen peruste ja tarve. Paikantamiseen oikeuttavia perusteita voivat olla esimerkiksi työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen sekä resurssien (kuten ajoneuvojen) kohdentaminen oikeaan paikkaan.

Tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan paikannustietoja ei lähtökohtaisesti pidä käyttää työoikeudellisten velvoitteiden valvonnassa, kuten työajan seurannassa. Paikannuksen käyttäminen työajan valvontaan ja seurantaan voi kuitenkin olla mahdollista, jos työntekijä tekee työtään kokonaan tai enimmäkseen muualla kuin työnantajan tiloissa eikä työajan valvontaan ole käytettävissä muita, yksityisyyden suojaan vähemmän puuttuvia keinoja.

Jos paikannusjärjestelmää on tarkoitus käyttää työajan valvonnassa ja seurannassa, työnantajan tulee etukäteen määritellä se paikantamisen käyttötarkoitukseksi. Jos määrittelyä ei ole tehty ennalta eikä asiasta ole käyty yhteistoimintamenettelyä työpaikalla, paikannustietoja ei saa käyttää työ- tai palvelussuhteen ehtojen noudattamisen valvonnassa." Lähde https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama.

Ennen ominaisuuden käyttöönottoa varmista, että olette yrityksessänne huolehtineet paikannuksen laillisuudesta.

Milloin sijainti tallennetaan?

Hillava ei seuraa jatkuvasti mobiililaitteen sijaintia, vaan sijainti tallennetaan kun tehtävän suoritus aloitetaan, keskeytetään tai lopetetaan.

Sijainti tallennetaan myös silloin, kun tuntikirjaus luodaan manuaalisesti, eli ei aloita-keskeytä-valmis painallusten kautta.

Aloitus- ja lopetussijainnin tallentamisen käyttöönotto

  1. Varmista, että kaikilla sovelluksen käyttäjillä on käytössä Hillava-sovelluksen versio 4.24 tai uudempi.
  2. Mene pääkäyttöliittymässä näkymään Asetukset - Tehtävät ja resursointi - Resurssityypit.
  3. Muokkaa niitä resurssityyppejä, joiden kirjauksen aloitus- ja lopetussijainnin haluat tallentaa.
  4. Valitse resurssityypin muokkauksessa "Tallenna kirjaukset aloitus- ja lopetussijainti".
/helpdesk/attachments/101067139714

Huom! Kirjauksen aloitus- ja lopetussijainnin tallentaminen edellyttää, että Hillava-sovellukselle on käyttöluvissa annettu lupa sijaintiin. Ohje käyttölupien asettamisesta täällä.

Huom! Sijaintitieto tallennetaan parhaan mahdollisen tiedon perusteella, parhaan mahdollisen sijainnin tallentamiseksi mobiililaitteessa tulee olla sijainnin seuranta (GPS) päällä. 

Mistä näen kirjauksen aloitus- ja lopetussijainnin?

Voit ottaa kirjauksen Aloitus- ja Lopetussijainti-sarakkeet näkyviin esimerkiksi tehtävän Tuntikirjaukset -näkymässä oikean reunan rattaasta. Sijaintisarakkeet saat näkyviin myös Tuntien hyväksyntä- sekä Kirjaukset-näkymissä.