Briox myyntilaskuintegraatio

Muokattu To, 4 Touko, 2023 klo 12:05 PM

Hillavasta voidaan viedä myyntilaskut Brioxiin. Integraatio ei ole oletuksena käytössä, jos haluat integraation käyttöön, ota yhteyttä tuki@hillava.com. Integraation käytöstä tulee erillinen kulu.

Myyntilaskut välitetään Brioxiin reaaliaikaisesti.

Integraatiossa vietävät tiedot

Myyjän tiedot

Myyjän, eli maksunsaajan tiedot, määritellään Brioxissa.

Asiakkaat

Myyntilaskun mukana Brioxiin viedään asiakkaan tiedot. Uuden asiakkaan osalta riittää, että uusi asiakas perustetaan Hillavaan ja tiedot viedään Hillavasta Brioxiin automaattisesti. Jos asiakas jo löytyy Brioxista, Hillavasta tuleva tieto ylikirjoittaa Brioxissa mahdollisesti olevan vanhan tiedon.

Asiakas kohdistetaan asiakasnumeron perusteella. Jos luot asiakkaita sekä Hillavassa että Brioxissa, varmista, että asiakkaiden numerosarjat poikkeavat toisistaan, jotta päällekkäisellä numerolla olevia eri asiakkaita ei pääse muodostumaan. Numerosarjan muuttaminen Hillavassa.

Laskun lähetystapa

Ensisijaisesti laskun lähetystavaksi asetetaan Brioxissa verkkolasku, toissijaisena sähköpostilasku ja viimeisenä tulostuspalvelu.

Laskun lähetystavan asetus riippuu siitä, onko laskulla verkkolaskuosoite tai laskutussähköpostiosoite. 

 

Laskun numerointi

Hillavassa lasku saa lähetyksen yhteydessä laskunumeron. Brioxiin ei voi viedä rajapinnan kautta laskunumeroa ja lasku saa Brioxissa uuden numeron. Hillavan laskunumero asetetaan Brioxin laskun "Viitteemme"-kenttään eroteltuna kauttaviivalla muusta viitetekstistä.

Löydät siis Hillavan laskunumeron Brioxista "Viitteemme"-kentästä. Esimerkiksi "Viitteemme 100805/20116" laskunumero Hillavassa on 20116.

Hillavan tehtävänkuvaus

Mikäli Hillavan tehtävän kuvaus on mukana laskulla, tehtävänkuvaus viedään Brioxiin myyntilaskulle "Laskun teksti" -kenttään.

Myyntilaskun rivit

Hillavan myyntilaskun rivit viedään Brioxiin myyntilaskun riveiksi. Brioxin myyntilaskurivin merkkimäärä on rajoitettu 50 merkkiin ja tästä syystä Hillavan myyntilaskun rivi pilkotaan tarvittaessa useaksi riviksi Brioxiin.

Tuotteet/tarvikkeet

Myyntilaskun riveillä ei viedä Brioxiin myyntirivin tuotekoodia. Brioxista lähtevällä laskulla ei siis ole tarvikenumeroita, mutta tarvikkeen kuvaus on tarkalleen sama kuin Hillavan myyntilaskulla.

Myyntitili ja saatavatili

Hillavasta lähtevien laskujen jokaisen laskurivin myyntitili määräytyy Hillavasta tulevan alv% mukaan. Tietylle alv% voi olla määriteltynä vain yksi myyntitili.

Oletuksena myyntitilit ovat:
3000 voimassa oleva alv%
3030 alv 0%
1701 saatavatili

Viivästyskorko

Viivästyskorkotietoa ei viedä integraatiossa, vaan Brioxissa laskuille asetetaan siellä oleva viivästyskorko.

Lasku käänteisellä verovelvollisuudella (alv 0%)

Käänteisen verovelvollisuuden laskujen osalta Brioxiin viedään "Laskun teksti"- kenttään Hillavassa asetettava käänteisen verovellisuuden peruste (oletuksena se on "Ostaja verovelvollinen AVL 88c §").