Talenom projektitiedon vienti (laskentakohteet)

Muokattu Thu, 23 Mar 2023 klo 09:23 AM

Hillavasta voidaan viedä myyntilaskujen ja työaikakirjausten yhteydessä myös tieto laskentakohteista, johon myyntilasku tai työaika kohdistuu.

Mitä laskentakohteita siirretään?

Hillavassa muodostuvat ja Talenomiin vietävät laskentakohteet ovat joko tehtävä tai työn kohde (työn kohde voi olla esimerkiksi kohde, urakka, projekti).

Talousseurantaa voidaan siis tehdä joko tehtävätarkkuudella tai kohdetarkkuudella.

Laskentakohde muodostetaan Talenomiin heti kun tehtävä tai kohde luodaan Hillavassa.

Laskentakohdeintegraation käyttöönotto

Laskentakohdeintegraatio otetaan käyttöön tukemme kautta. Ota yhteyttä tukeemme ja kerro, haluatko tehdä seurantaa tehtävä- vai projektitasolla. Lisäksi määrittele ns. kaatokoodi, jolle kohdistus tehdään, mikäli laskentakohdetta ei jostain syystä löydy, kaatokoodi voi olla esimerkiksi 999999.

Huom! Vietävä laskentakohde voi sisältää vain numeroita ja tiedon maksimipituus on 8 merkkiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi projekti- ja tehtävänumero ei saa sisältää kirjaimia ja pituus ei saa ylittää 8 merkkiä.

Tämän perusteella tukemme tekee tarvittavat toimenpiteet:

  1. Kohdekohtainen seuranta:
    • Aseta halutulle tietotyypille tunniste "PROJECT".
    • Varmista, että tietotyypillä on olemassa tietueen tunniste (node.key), tietueen tunniste on käytännssä se tieto, mikä viedään laskentakohteeksi.
    • Ota integraatio käyttöön ja aseta base-project-numberiin kaatokoodi.
  2. Tehtäväkohtainen seuranta: 
    • Ota integraatio käyttöön ja määrittele --use-task-as-project-number: "true" sekä aseta base-project-numberiin kaatokoodi.