Prosessit

Muokattu Wed, 28 Feb 2024 klo 11:42 PM

Joko luit artikkelin Tehtävä ja työmääräin - Aloita tästä?

Prosessin määrittely

Admicom Flexissä on olemassa oletusprosessit esimerkiksi tehtävälle, työmääräimelle ja laskulle. Käyttöönotossa prosessit käydään läpi ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Prosessi voi olla yksinkertainen tai tarvittaessa prosessi voi olla hyvinkin tarkka ja työskentelyä ohjaava.

Suosittelemme aluksi yksinkertaista prosessia ja tarvittaessa myöhemmin prosessia voi muokata kattavammaksi. Mikäli haluatte muutoksia oletusprosesseihin, ottakaa yhteyttä tukeemme tuki@hillava.com.

Tehtävän ja työmääräimen oletusprosessi

Kuvassa olevat värit ovat Suunnittelu-näkymässä näkyvien tehtävä- ja työmääräinpalkkien oletusvärit.

/helpdesk/attachments/101067139893

Tehtävään voi liittyä useita työmääräimiä. Vasta kun jokainen työmääräin on kuitattu valmiiksi, tehtävä kuitataan automaattisesti valmiiksi.

Laskun oletusprosessi

Laskun luonnin jälkeen laskusta muodostetaan laskun vedos. Kun lasku lähetetään eteenpäin taloushallintoon, laskun tila on "Käsittelyssä" ja kun lasku on toimitettu onnistuneesti taloushallinnon järjestelmään, laskun tila on "Lähetetty".