Kohteet - Aloita tästä

Muokattu Wed, 28 Feb 2024 klo 11:41 PM

Admicom Flex kohdemaailma rakennetaan aina käyttöönoton yhteydessä vastaamaan sopivalla tasolla käyttäjien reaalimaailmaa. Kohdehierarkia voi olla monitasoinen, kannattaa kuitenkin miettiä sopiva taso, liian yksityiskohtaiselle tasolle jaettu hierarkia voi myös hidastaa tai hankaloittaa käytännön työtä. Tässäkin kohtaa yksinkertainen on kaunista!

Miten kohde liittyy tehtävään?

Työtehtävä eli tehtävä liittyy työn kohteeseen ja kohde liittyy tiettyyn toimitusasiakkaaseen ja tiettyyn laskutusasiakkaaseen. Toimitus- ja laskutusasiakkaat voivat myös olla yksi ja sama asiakas.

Kohde voi sisältää alikohteita ja tehtävä voi kohdistua myös alikohteeseen. 

Kohteen ei ole pakko liittyä toimitus- tai laskutusasiakkaaseen.

Kohde, kiinteistö, projekti, laitos, hanke vai jotain muuta?

Tehtävän kohteet luodaan aina käyttöönotossa Flexiin ympäristökohtaisesti. Tehtävän kohteita voi olla esimerkiksi kohde, kiinteistö, projekti, laite/laitos, työkohde, hanke jne.

Kohdemaailma ei siis ole kiinteä, vaan jokaisella Flexin asiakkaalla kohdemaailma vastaa käyttäjien reaalimaailmaa.

Hierarkisuus/ Kohdehierarkia

Tehtävän kohdetaso voi olla hierarkinen. Voidaan esimerkiksi luoda Laitos, jonka alaisuuteen voidaan luoda Laite. Tai voidaan luoda Projekti, jonka alaisuuteen tulee Aliprojektit.

Kohdetasot voivat myös viitata toisiinsa. Esimerkiksi Kiinteistö, joka liittyy tiettyyn Projektiin.

Esimerkkitapaus tästä on projekti, jossa toteutetaan tiettyyn kiinteistöön ilmanvaihto. Myöhemmin projekti päättyy, mutta kiinteistöön tehdään edelleen ilmanvaihdon huoltoja. Projektin aikana ilmanvaihdon toteutustehtävät kohdistuvat projektiin, mutta projektin päätyttyä ilmanvaihdon huoltotehtävät kohdistuvat suoraan kiinteistöön.

Kohteen tiedot eli attribuutit

Tehtävän kohteeseen liittyvät tiedot eli attribuutit luodaan ja nimetään aina käyttöönotossa ympäristökohtaisesti. Kohteelle voi myös myöhemmin lisätä tietoja, jos haluat lisätä tai poistaa tietoja ota yhteys tukeemme tuki@hillava.com.

Kohteen tietoja voi miettiä esimerkiksi siltä kannalta, että mitä tietoa tarvitaan, kun perustetaan uusi kohde. Ylimääräistä tai turhaa tietoa ei kannata tallentaa, vaan vain ne tiedot, jotka ovat oikeasti tarpeellisia!

Kohteen kaikki tiedot näkyvät Pääjärjestelmässä. Kunkin tiedon osalta voidaan päättää, näytetäänkö tieto mobiilissa. Mobiilissa kannattaa näyttää vain siellä aidosti tarvittavat kohdetiedot.

Kohteen yhteydet

Kohteeseen voidaan liittää yhteyshenkilöitä. Yhteyshenkilöt voivat periytyä tehtäville, jolloin siis tiettyyn kohteeseen liittyvällä tehtävällä näkyy kyseisen kohteen yhteyshenkilöt.

Jos kohdehierarkiassa yhteyksiä on myös äitikohteella, tehtävällä näytetään myös äitikohteen yhteydet.

Kohteen liitteet

Kohteeseen voidaan liittää liitteitä. Liitteet voivat periytyä tehtäville, jolloin siis tiettyyn kohteeseen liittyvällä tehtävällä näkyy kohteen liitteet. Tällöin liitteet tulevat automaattisesti näkyviin myös mobiilissa. Vastaavasti mobiilissa tallennetut liitteet voidaan viedä automaattisesti kohteelle.

Kohdehierarkiassa äitikohteella voidaan näyttää aina lapsikohteiden liitteet, mutta lapsikohteella ei näytetä äitikohteen liitteitä.

Kohteen luokittelu

Kohteita voidaan luokitella luokittelutietojen avulla, esim. vastuuhenkilö tai alue, ja tarvittaessa luokittelulla voidaan rajata myös tiedon näkyvyyttä käyttäjille.

Kohteen prosessi

Kohteella voi olla oma prosessi, joka esim. kohteiden erilaiset tilat (kuten suunnittelussa/toteutuksessa) ja helpottaa oikean tiedon löytymistä esim. listanäkymissä. Esimerkiksi projekti voidaan prosessin kautta päättää ja tarkastella oletuksena vain aktiivisia projekteja. Tai laite voidaan poistaa käytöstä.