Tietorakenne ja tehtävät (5)

Tässä osiossa kerrotaan Admicom Flex tietorakenteesta ja siitä, miten tehtävät ja työmääräimet liittyvät tietorakenteeseen. Kohteet / Työkohteet / Tehtäväkohteet