Tehtävät - Aloita tästä

Muokattu Wed, 28 Feb 2024 klo 11:42 PM

Admicom Flex tehtävät liittyvät usein tehtävän kohteeseen. Tehtävä voi myös liittyä pelkästään asiakkaaseen. Käyttöönoton yhteydessä on hyvä miettiä, halutaanko, että tehtävät kohdistuvat suoraan asiakkaaseen, vai onko tarpeen kohdistaa tehtävät johonkin kohteeseen kuten kiinteistö, projekti tai muu vastaava.

Saman Flexin sisällä eri tehtävätyypit voivat myös käyttäytyä eritavalla ja tietyn tehtävätyypin tehtävä voi olla sellainen, joka ei liity kohteeseen kun taas toisen tehtävätyypin tehtävälle kohteen valinta on pakollinen.

Milloin tehtävä kannattaa kohdistaa vain asiakkaaseen?

Tehtävän kohdistaminen suoraan asiakkaaseen on järkevää silloin, kun tehtävät ovat kertaluonteisia ja asiakaskohtaisia. Esimerkiksi kun tehdään tietyn asiakkaan tilauksesta asiakkaan omilla piirustuksilla/mitoilla yksittäinen komponentti tai sarja komponentteja. Miten luon tehtävän, joka kohdistuu vain asiakkaaseen eikä kohteeseen?

Milloin tehtävä kannattaa kohdistaa kohteeseen?

Jos tehtävät liittyvät toistuvasti johonkin samaan kohteeseen, oli se sitten kiinteistö, projekti tai jokin muu kohde, on järkevää kohdistaa tehtävät työnkohteeseen.

Kun tehtävät kohdistetaan kohteeseen, kohteen tiedoista nähdään, mitä kaikkea juuri kyseiseen kohteeseen on aikojen saatossa tehty. Tämä voi myös tuoda kilpailuetua, kun kohteen historia on tiedossa. Lisäksi kohteen tiedot, yhteyshenkilöt ja liitteet ovat tarvittaessa aina myös työntekijöiden saatavilla mobiilissa, eikä samoja tietoja tarvitse lisätä joka kerta tehtävälle erikseen.

Tehtävien tuonti integraatiolla

Uusi tehtävä luodaan pääkäyttöliittymässä tai mobiilissa. Tehtäviä voidaan myös tuoda integraatiolla ulkoisesta järjestelmästä. Jos haluat, että tehtävät tuodaan ulkoisesta järjestelmästä, ota yhteyttä tukeemme tuki@hillava.com.

Kuka saa luoda uuden tehtävän?

Käyttöoikeusrooleilla määritellään, ketkä käyttäjät saavat luoda uuden tehtävän.

Tehtävän prosessi

Tehtävään liittyy aina prosessi. Prosessit ovat muokattavissa juuri sellaiseksi kuin on tarvetta ja myös saman Flexin sisällä eri tehtävätyypeillä voi olla erilaiset prosessit.

Tehtävän tila päivittyy automaattisesti tehtyjen toimenpiteiden mukaan, esimerkiksi kun "Odottaa resurssia" -tilassa olevalle tehtävälle lisätään resurssi, siirtyy tehtävä automaattisesti "Resurssi nimetty" -tilaan.