Urakan talouden kokonaisseuranta

Muokattu Mon, 22 Apr 2024 klo 01:44 PM

Admicom Flexissä voit seurata työkohteen kokonaistaloutta. Työkohde voi olla esimerkiksi kiinteistö, kohde, urakka, projekti tai joku muu, mihin työ kohdistuu. Kohteen Talous-näkymässä voit asettaa suunnitellun budjetin sekä seurata toteumaa ja poikkeamaa.

 • Näet helposti kiinteähintaisen kokonaisuuden (esim. urakan) budjetin, toteuman ja poikkeaman sekä mahdolliset lisätyöt ja niiden kannattavuuden. Näet myös koko kokonaisuuden kannattavuuden kiinteähintaisten töiden ja lisätöiden osalta. --> Lue tarkemmin tämän artikkelin kohta Kohteeseeni liittyy kiinteähintainen osuus, kuten urakka
 • Jos työkohteeseesi ei liity kiinteähintaista osuutta, kuten urakkaa, voit seurata kohteen kannattavuutta. --> Lue tarkemmin tämän artikkelin kohta Kohteeseeni ei liity kiinteähintaista osuutta

Huomioi, että kohteen talouden kokonaisseuranta edellyttää muutoksia Flexin asetuksiin. Ota yhteyttä tukeemme, jos haluat talouden kokonaisseurannan käyttöösi tuki@hillava.com!

Lue myös artikkeli Urakan laskuttaminen.

Kohteeseeni liittyy kiinteähintainen osuus, kuten urakka

Kun kohteeseesi liittyy kiinteähintainen osuus, eli kohteesi on esimerkiksi urakka, voit seurata kohteen Talous-näkymässä kyseisen urakan kiinteähintaisen osuuden toteumaa ja kannattavuutta sekä mahdollisesti urakkaan liittyvien lisätöiden toteumaa ja kannattavuutta. Lisäksi näet kokonaistoteuman ja kannattavuuden, jossa huomioidaan sekä kiinteähintainen urakka että lisätyöt.

Kohteen Talous-näkymässä näet urakan kiinteähintaisen osuuden budjetin, toteuman ja poikkeaman Talous-näkymän neljällä ensimmäisellä rivillä.

Aseta budjetti valitsemalla "Muokkaa budjettia".

 • Myyntihinta
  • Työt - urakkaan liittyvän työn veroton myyntihinta
  • Tarvikkeet - urakkaan liittyvien tarvikkeiden veroton myyntihinta
  • Muut - muun urakkaan liittyvän myynnin veroton myyntihinta, esimerkiksi alihankintana hankittavan työn osuus myyntihinnasta
 • Omakustannushinta
  • Työt - urakkaan liittyvän työn veroton omakustannushinta
  • Tarvikkeet - urakkaan liittyvien tarvikkeiden veroton omakustannushinta
  • Muut - muun urakkaan liittyvän myynnin veroton omakustannushinta, esimerkiksi alihankintana hankittavan työn kustannus

Toteumassa näet urakan todellisen tähän mennessä toteutuneen myynnin, omakustannuksen sekä katteen.

 • Myyntihinta - suoraan urakan Laskut-välilehdellä luotujen ja lähetettyjen laskujen (maksupostien) veroton summa. Huomioi, että vedos-tilassa olevia laskuja ei näytetä myyntihinnan toteumassa. Myyntihinnan osalta toteumaa ei voida jaotella työlle ja tarvikkeille, koska laskulta ei saada kyseistä tietoa. 
 • Omakustannus -urakkaan liittyvät omakustannukset sekä aliriveillä omakustannukset jaettuna työlle, tarvikkeille ja muulle.
  • Työn omakustannus lasketaan palkkalajin yksikkökustannushinnasta tai resurssin omakustannushinnan perusteella kaavalla omakustannushinta * työaika tai kappalemäärä.
  • Tarvikkeiden omakustannus lasketaan tehtävällä käytettyjen tarvikkeiden osalta tarvikkeen verottoman ostohinnan perusteella.
  • Muut - muun urakkaan liittyvän myynnin omakustannushinta, esimerkiksi alihankintana hankittavan työn kustannus. Aseta "Muokkaa toteumaa" -painikkeen kautta.

Kohteen Talous-näkymässä näet "Muut tehtävät yhteensä" -rivillä "Toteuma"-sarakkeessa kaikkien tähän kohteeseen kohdistuneiden muiden kuin urakkatehtävien osalta:

 • Myyntihinta - tehtävien lähetettyjen laskujen veroton summa
 • Omakustannus -tehtäville kirjattujen työtuntien omakustannuksen sekä tarvikkeiden omakustannuksen summa sekä aliriveillä omakustannukset jaettuna työlle ja tarvikkeille
  • Työn omakustannus lasketaan palkkalajin yksikkökustannushinnasta tai resurssin omakustannushinnan perusteella kaavalla omakustannushinta * työaika tai kappalemäärä.
  • Tarvikkeiden omakustannus lasketaan tehtävällä käytettyjen tarvikkeiden osalta tarvikkeen verottoman ostohinnan perusteella
 • Kate - Myyntihinta miinus Omakustannus
 • Kate% - Kate jaettuna Myyntihinta

Kohteeseeni ei liity kiinteähintaista osuutta

Jos kohteeseesi ei liity kiinteähintaista osuutta, vaan kohde on esimerkiksi kiinteistö, jonne teette esimerkiksi asennus- tai huoltotehtäviä tilauksesta, voit seurata kohteen Talous-näkymässä kyseisen kiinteistön kaikkien töiden toteumaa ja kannattavuutta.

Kohteen Talous-näkymässä näet "Muut tehtävät yhteensä" -rivillä "Toteuma"-sarakkeessa kaikkien tähän kohteeseen kohdistuneiden tehtävien osalta:

 • Myyntihinta - tehtävien lähetettyjen laskujen veroton summa
 • Omakustannus -tehtäville kirjattujen työtuntien omakustannuksen sekä tarvikkeiden omakustannuksen summa sekä aliriveillä omakustannukset jaettuna työlle ja tarvikkeille
  • Työn omakustannus lasketaan palkkalajin yksikkökustannushinnasta tai resurssin omakustannushinnan perusteella kaavalla omakustannushinta * työaika tai kappalemäärä.
  • Tarvikkeiden omakustannus lasketaan tehtävällä käytettyjen tarvikkeiden osalta tarvikkeen verottoman ostohinnan perusteella
 • Kate - Myyntihinta miinus Omakustannus
 • Kate% - Kate jaettuna Myyntihinta