Resurssien tehokkuus kustannuspaikoittain - Porautuva raportti

Muokattu Wed, 10 Apr 2024 klo 02:53 PM

Raportin tarkoituksena on vertailla resurssien laskutusta ja porautua siihen, miten tehokas ja kannattava tietty kustannuspaikka ja työntekijä on yrityksellenne. Raportilla vertailet kustannuspaikkakohtaisesti resurssien työn laskutusta ja poraudut tarkemmalle tasolle resurssikohtaiseen tehokkuuteen. 

Raportti auttaa löytämään syitä sille, miksi joku työntekijä pystyy laskuttamaan enemmän kuin toinen. Raportin tietojen avulla voit ohjeistaa työntekijöitä paremmin, jotta kaikki työ ja tarvikkeet tulee laskutettua.

Raportin laskutuksesta kertovat sarakkeet eivät ota kantaa urakkamuotoiseen tekemiseen, vaan raportilla tarkastellaan vain tehtävän kautta tapahtuvaa laskutusta.

Raporttia voi käyttää, vaikka teillä ei olisi Flexin kustannuspaikat käytössä.

Raportilta pääset avaamaan aliraportin Resurssien tehokkuus resursseittain, joka näyttää samat sarakkeet resurssikohtaisesti. Resurssien tehokkuus resursseittain aliraportin kautta pääse vielä katsomaan resurssin tuntikirjaukset valitsemallesi aikavälille painamalla "Näytä resurssin tuntikirjaukset".

Raportin hakuehdot

HakuehtoSelite
Alkaen - PäättyenHakuehto rajaa hakutuloksiin kaikki resurssien kirjaukset tältä aikaväliltä. Alku- ja päättymispäivämäärä ovat pakollisia hakuehtoja.
KustannuspaikkaHakuehto rajaa hakutuloksiin kirjaukset, joiden resurssin kustannuspaikka on hakuehdon mukainen. Jos hakuehtoa ei ole valittu, näytetään kaikkiin kustannuspaikkoihin liittyvien resurssien kirjaukset.

Raporttia voi käyttää, vaikka teillä ei olisi Flexin kustannuspaikat käytössä. Jos resurssille ei ole lisätty kustannuspaikkaa,resurssin kirjaukset näkyvät ilman kustannuspaikkatietoa olevalla rivillä.

Huom! Yhdellä resurssilla voi periaatteessa olla useita kustannuspaikkoja. Jos resurssilla on useita kustannuspaikkoja, niin kyseisen resurssin kirjaukset tulostuvat kaikille hänelle merkityille kustannuspaikoille.
AsiakasluokitteluVoit rajata näkyviin tietylle asiakasluokalle tehdyt tehtävät, jos sinulla on asiakasluokittelu käytössä järjestelmässä.

Raportin sarakkeet

SarakeSelite
Resurssin kustannuspaikka
Kustannuspaikan nimi. Resurssin kustannuspaikka asetetaan aina resurssille. Tehtävän kustannuspaikka voi olla eri kuin resurssilla, mutta raportilla tarkastellaan aina resurssin kustannuspaikkaa. Jos yhdellä resurssilla on useita kustannuspaikkoja, näkyvät resurssin kirjaukset kokonaisuudessaan kaikilla kustannuspaikoilla. Jos resurssille ei ole asetettu kustannuspaikkaa, resurssin kirjaukset näkyvät rivillä, jossa ei ole kustannuspaikkaa kerrottuna.
Kirjattu työaika vs. potentiaali %Kertoo, kuinka monta prosenttia aikavälin potentiaalisesta työajasta (aikavälin arkipäivät x 8h) resurssilla on työaikakirjauksia.
Aikavälin potentiaali (h)
Laskennallinen laskutettavan työn maksimiaika valitulla aikavälillä. Raportti laskee kaikki valitulle aikavälille osuvat arkipäivät, jolloin resurssilla on käytettävyys voimassa ja kertoo päivien määrän 8 tunnilla. 
Kirjattu työaika (urakka/projekti) (h)
Valitulle aikavälille päivättyjen urakkaan tai projektiin kohdistuvien työaikakirjausten työajan summa. Raportti huomioi kirjaukset, joiden tehtävätyypillä on päällä asetus "Huomioidaan tehtävän kohteen talouden kokonaisseurannassa" ja niiden yksikkötyyppi on tunti.
Nauhoitettu työaika (tehtävä) (h)Valitulle aikavälille päivättyjen tehtäville kohdistuvien työaikakirjausten nauhoitetun työajan summa. Raportti huomioi kirjaukset, joiden tehtävätyypillä ei ole päällä asetus "Huomioidaan tehtävän kohteen talouden kokonaisseurannassa" ja niiden yksikkötyyppi on tunti.

Kirjattu työaika (tehtävä) (h)

Valitulle aikavälille päivättyjen tehtäville kohdistuvien työaikakirjausten työajan summa. Raportti huomioi kirjaukset, joiden tehtävätyypillä ei ole päällä asetus "Huomioidaan tehtävän kohteen talouden kokonaisseurannassa" ja niiden yksikkötyyppi on tunti.
Laskutettava työaika (tehtävä) (h)Valitulle aikavälille päivättyjen tehtäville tehtyjen työaikakirjausten laskutettavan työajan summa. Raportti huomioi vain kirjaukset, joiden yksikkötyyppi on tunti.
Laskutettu työ €Valitun aikavälin tehtäville kohdistuneiden työaikakirjausten laskutettu summa. Lasketaan mukaan vain kirjaukset, joilla on laskutettu aikaleima.
Laskutetut tarvikkeet €Laskutetut tarvikkeet, jotka kohdistuvat tehtävälle, johon resurssi on resursoitu. Lasketaan mukaan vain ne tarvikkeet, joiden kirjauspäivä on valitulla aikavälillä ja tarvikerivillä on laskutettu-aikaleima.

Jos samalla tehtävällä on useampi resurssi, tarvikkeiden summa jaetaan tasan kaikkien tehtävälle resursoitujen resurssien kesken.
Laskutetut ajot €Laskutetut ajot, jotka kohdistuvat tehtävälle, johon resurssi on kirjattu ajoneuvon kuljettajaksi. Lasketaan mukaan vain ne ajot, joilla on laskutettu-aikaleima valitulla aikavälillä.
Laskutettu yht. €Laskee yhteensä laskutetun työn, laskutetut tarvikkeet ja laskutetut ajot -sarakkeiden tiedot.
Laskuttamatta €
Laskee yhteen resurssin laskuttamattomat työaikakirjaukset valitulta aikaväliltä, laskuttamattomat ajot valitulta aikaväliltä, joissa resurssi on kuljettajana sekä laskuttamattomat tarvikkeet niiltä tehtäviltä, joissa tarvikkeiden kirjauspäivä osuu valitulle aikavälille.
Laskutuksen valmius (tehtävä) %Raportti laskee, kuinka monta prosenttia tehtäville kohdistuneista työaikakirjauksista, tarvikkeista ja ajoista on laskutettu.