Urakan laskuttaminen

Muokattu Thu, 04 May 2023 klo 10:08 AM

Jos käytössänne on Hillavan maksuerätoiminnallisuus, kannattaa urakan maksuerät luoda ja laskuttaa maksuerätoiminnallisuuden avulla, lue lisää ominaisuudesta täältä.

Jos maksuerätoiminnallisuus ei ole käytössänne, urakkatehtävä laskutetaan luomalla urakan maksuerät urakkakohteen Laskut-välilehdellä (urakkakohde on esim. kohde, urakka, projekti, tarjous). Laskut lähetetään urakan edetessä.

Urakkalaskut voi luoda jo etukäteen vedos-tilaan heti tehtävän luonnin yhteydessä tai vasta myöhemmin urakan edetessä.

Katso myös artikkeli: Kohteen talouden kokonaisseuranta.

Urakan laskuttaminen ilman maksuerätoiminnallisuutta

 1. Mene kohde- tai urakkakohtaisessa näkymässä Laskut-välilehdelle.
 2. Valitse vasemmasta alakulmasta "Luo" tai "Kopioi".
  • Laskun vedos luodaan. Laskun vedos on tyhjä, eli laskulla ei ole yhtään riviä eikä laskutettavaa summaa.
 3. Avaa juuri luomasi lasku tuplaklikkaamalla tai valitsemalla lasku ja valitsemalla "Näytä".
 4. Lisää laskulle vähintäänkin yksi rivi, jolle lisäät tarvittavat tiedot.
  • Lisää myös alv-tieto, koska lasku ei siirry taloushallinnon järjestelmään, jos alv-kanta puuttuu.
  • Lisää laskulle esimerkiksi Viitteemme-kenttään "Urakan maksuerä 1/2".

Urakkatehtävän kuittaaminen laskutetuksi

 1. Kun urakkatehtävän kaikki työmääräimet kuitataan valmiiksi, urakkatehtävä muuttuu tilaan "Työ valmis". 
 2. Tarkista urakan Laskut-välilehdeltä, että olet laskuttanut urakan kokonaisuudessaan.
 3. Tarkistuksen jälkeen valitse urakkatehtävän tehtäväkohtaisen näkymän vasemmasta yläkulmasta "Kuittaa laskutetuksi" ja kuittaa urakkatehtävä laskutetuksi. Tehtävä siirtyy tilaan "Laskutettu".
/helpdesk/attachments/101067140006Tämä ohje koskee tehtävän oletusprosessia, laskutusprosessinne on voitu käyttöönoton yhteydessä määrittää toisenlaiseksi ja tehtävän tilat voivat erota tässä ohjeessa käytetyistä tiloista.