Tehtävätyypit, tehtäväkategoriat ja työlajit

Muokattu Wed, 28 Feb 2024 klo 11:43 PM

Admicom Flexiin voi määritellä useita tehtävätyyppejä erilaisten työtehtävien suorittamiseen. Tehtävätyyppien määrää ei ole rajoitettu, mutta suosittelemme että uusia tehtävätyyppejä luodaan harkiten. Yksinkertainen on kaunista!

Milloin kannattaa luoda erillinen tehtävätyyppi?

Useiden tehtävätyyppien käyttäminen saattaa olla käyttäjille hankalaa, jos eri tehtävätyyppien välillä ei ole selkeitä eroja. Erillisiä tehtävätyyppejä ei kannata luoda vain sen vuoksi, että tehtävätyypit halutaan nimetä eri tavalla.

Erillinen tehtävätyyppi kannattaa luoda, jos jokin näistä ehdoista täyttyy:

 • Tehtävän luontitapa eroaa (integraatiolla/itse).
 • Tehtävän tai työmääräimen prosessit eroavat.
 • Tehtävän laskutusperusteet eroavat (urakkalaskutteinen/tuntilaskutteinen/ei laskutettava).

Yksinkertaisimmillaan yrityksen tehtävätyypit voivat olla esimerkiksi:

 • Tuntilaskutteinen tehtävä
  • Tehtävä laskutetaan tuntiperusteisesti.
 • Urakkalaskutteinen tehtävä
  • Tehtävä laskutetaan kiinteällä hinnalla.
 • Sisäinen tehtävä
  • Tehtävää ei laskuteta ja tehtävän prosessi poikkeaa laskutuksen osalta.

Tehtäväkategoria

Tehtävätyyppiin voi liittyä tehtäväkategoria. Tehtäväkategoriaa käytetään silloin, kun halutaan jaotella tehtävät tarkemmalle tasolle esimerkiksi raportointia varten, mutta erilliselle tehtävätyypille ei ole tarvetta.

Tehtävätyyppi voisi olla esimerkiksi "Asentajatyö" ja tehtäväkategoriat "Eristäminen, Kalustaminen, Lämmitys, LVI-kone, Viemärit... "

Tehtävän tehtäväkategoria valitaan pääkäyttöliittymässä tehtävää luotaessa tai muokatessa.

/helpdesk/attachments/101067139934Huom! Tehtäväkategorian käyttö lisää pääkäyttöliittymässä tarvittavien valintojen määrää, joten käytä tehtäväkategoriaa vain jos todella tarvitset sitä!

Työlaji

Tehtävätyyppiin voi liittyä työlaji. Työlajin avulla yhden ja saman tehtävän sisällä voidaan jaotella tehtävän suoritusta alitehtäviin.

Työlajin avulla voidaan myös laskuttaa samaa tehtävää eri tuntihinnalla riippuen tehtävään kohdistuvan tuntikirjauksen työlajista. Toisaalta työlajia voidaan käyttää vain siihen, että saadaan tallennettua se, miten tehtävän suoritus jakautuu eri työlajeille, esimerkiksi suunnitteluun ja toteutukseen.

Jos tehtävätyypillä on työlaji käytössä, työntekijä kirjaa kunkin tuntikirjauksen yhteyteen sen, minkä työlajin suorituksen hän on tehnyt.

/helpdesk/attachments/101067139934Huom! Työlajin käyttö lisää mobiilissa tarvittavien valintojen määrää, joten käytä työlajia vain jos todella tarvitset sitä! 

Oletustehtävätyypit ja työlajit

Flexin oletuskonfiguraatiossa on kolme tehtävätyyppiä: Tuntityö, Urakkatyö ja Lisä-/muutostyö. Oletuskonfiguraatiossa tehtäväkategorioita tai työlajeja ei ole määritelty. Voit halutessasi muokata oletustehtävätyyppejä tai luoda uusia.

Tuntityö

Tuntityö on tuntilaskutettavaa työtä, jossa laskutusperusteena on tehtävälle kirjattu työaika sekä tehtävälle kirjatut tarvikkeet. Tuntityö-tyyppisen tehtävän voi oletuksena luoda mobiilissa.

Urakkatyö

Urakkatyö on kiinteällä hinnalla laskutettava urakkatyö, jonka laskutusperusteena ei ole tehtävälle kirjattu työaika eikä tehtävälle kirjatut tarvikkeet. Urakkatyö-tyyppistä tehtävää ei voi oletuksena luoda mobiilissa. Lue urakan laskuttamisesta täältä.

Lisä-/muutostyö

Lisä-/muutostyö on esimerkiksi urakkaan liittyvä erikseen laskutettava työ. Laskutusperusteena on tehtävälle kirjattu työaika sekä tehtävälle kirjatut tarvikkeet. Lisä-/muutostyö -tyyppisen tehtävän voi oletuksena luoda mobiilissa.

Tehtävätyypin luonti

 1. Mene näkymään Asetukset - Tehtävät ja resursointi - Tehtävätyypit.
 2. Jos haluat luoda uuden tehtävätyypin, suosittelemme kopioimaan vanhan tyypin, ja muokkaamaan kopion asetukset haluamiksesi.
 3. Tallenna muutokset.

Tehtäväkategorian tai työlajin luonti ja liittäminen tehtävätyypille

 1. Mene näkymään Asetukset - Yleistä - Luokittelut.
 2. Luo uusi luokka ja nimeä se esimerkiksi "Tehtäväkategoriat" tai "Työlajit".
 3. Avaa juuri luomasi luokittelu ja luo haluamasi luokat, esimerkiksi työlajit "Asennus" ja "Matkustus".
 4. Mene näkymään Asetukset - Tehtävät ja resursointi - Tehtävätyypit.
 5. Muokkaa haluamaasi tehtävätyyppiä.
 6. Mene tehtävätyypin muokkauksessa välilehdelle "Luokittelut" ja valitse alasvetovalikosta tehtäväkategorian luokittelu tai työlajin luokittelu.
 7. Jos haluat, voit asettaa tehtäväkategorian tai työlajin valinnan pakolliseksi. Suosittelemme kuitenkin harkitsemaan aina tarkkaan kaikkia käyttäjää pakottavia asetuksia.
 8. Tallenna muutokset.