Palkkalajin tai resurssin omakustannushinta

Muokattu Tue, 23 Jan 2024 klo 11:45 AM

Admicom Flexissä työaikakirjausten kustannusten laskennassa käytetään joko palkkalajille tai resurssille asetettua omakustannushintaa. 

Jos palkkalajille on asetettu suoraan omakustannushinta (yksikköhinta), niin laskennassa käytetään aina palkkalajille asetettua hintaa (esimerkiksi päiväraha, kilometrikorvaus, ruokaraha). Jos palkkalajille ei ole asetettu omakustannushintaa, laskennassa käytetään resurssille asetettua omakustannushintaa.

Yleisenä ohjeena voidaan sanoa, että tunti-muotoisille (h) palkkalajeille ei kannata asettaa omakustannushintaa, mutta esim. kpl-muotoisille palkkalajeille kannattaa asettaa omakustannushinta.

Palkkalajien omakustannushinnan asettaminen

  1. Mene näkymään Asetukset - Tehtävät ja resursointi - Palkkalajit.
  2. Muokkaa haluamaasi palkkalajia ja aseta palkkalajille omakustannushinta kohtaan yksikkökustannus.
    • Huom! Yleensä ei ole järkevää asettaa esimerkiksi normaalille tuntityö-palkkalajille omakustannushintaa, koska työn hinta riippuu työntekijän palkasta. Katso alempaa ohjeesta resurssin omakustannushinnan asettaminen.

Resurssin omakustannushinnan asettaminen

  1. Mene näkymään Resurssit - Resurssit.
  2. Muokkaa haluamaasi resurssia ja aseta resurssille omakustannushinta.